DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

Namen Dnevov svetovanja za znanje 2022 je informirati odrasle o možnostih svetovanja za izobraževanje, vrednotenje in samostojno učenje. Potekali bodo od 21. do 23. septembra 2022.

Vsebina dogodkov bo povezana s promocijo in informiranjem o:

  • možnostih vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • možnostih ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • možnosti svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • možnosti samostojnega učenja;
  • možnostih sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

Letos bo pri informiranju o možnostih vpisa v formalne programe poudarek na možnostih vpisa v višje strokovne šole. Sodelovali bomo z Višjo šolo Slovenj Gradec.

V četrtek, 22. septembra 2022 bomo v Slovenj Gradcu pod okriljem Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS izpeljali Dan za skrito znanje. Le-tega bomo iskali pri priseljencih, prostovoljcih in zaposlenih.

Podrobnejši program vseh dogodkov SSI@M najdete TUKAJ.

Program vseh dogodkov v okviru Dnevov svetovanja za znanje.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije in prijave na: janja.bartelj@mocis.si ali 070 601 765.

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi izobraževanje bolj učinkovito

Naša svetovalka iz Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih (SSI@M), ki deluje v okviru MOCIS-a, se je v prejšnjem tednu mudila na študijskem obisku v okviru akreditacije ZISS (Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije) – Erasmus+ na Portugalskem.

Skupaj s še devetimi svetovalkami iz drugih ljudskih univerz so spoznavale tamkajšnje področje svetovanja in ugotavljanja ter dokumentiranja znanja odraslih.

Spoznale so značilnosti sistema izobraževanja in usposabljanja odraslih na Portugalskem, kakor tudi proces priznavanja, potrjevanja in certificiranja kompetenc (RVCC). Ukvarjale so se z novimi pristopi in metodologijami pri svetovanju v izobraževanju odraslih. Primerjale so podobnosti in razlike med portugalskim ter slovenskim načinom ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti.

Več si lahko preberete v njihovem spletnem dnevniku, ki so ga vsak dan objavljale.

Vabljeni k branju in komentiranju!

Zaključna konferenca projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022)

Zaključna konferenca projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022)

KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

V četrtek, 24. 2. 2022, smo uspešno izpeljali zaključno konferenco projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022) – Svetovanje zaposlenim na Koroškem: KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

Predstavili smo dosežene rezultate 6-letnega projekta in aktivnosti konzorcija (MOCIS in Srednja šola Ravne), s poudarkom na mreženju in povezovanju vseh deležnikov v regionalnem okolju z namenom doseganja ciljev projekta ter izgraditve trdnega temelja za nadaljnje sodelovanje in razvoj celotne regije.

Konferenca je potekala v dveh delih v videokonferenčnem okolju Zoom. V prvem delu smo v prispevkih zunanjih gostov in partnerjev predstavili širši pogled na pomen izobraževanja odraslih, svetovanja in razvoja kompetenc zaposlenih ter rezultate projekta. V drugem delu pa smo lahko prisluhnili predavanju dr. Eve Boštjančič, po katerem smo vsi prisotni skozi vprašanja in diskusijo skupaj ovrednotili pomen projekta za regijo in razmišljali o izzivih v prihodnosti.

Cilj projekta je bil informiranje in svetovanje zaposlenim odraslim, ugotavljanje ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in poglobljena svetovalna pomoč najmanj 720 zaposlenim na Koroškem. Projekt se formalno sicer zaključuje 31. marca 2022, ampak zastavljene cilje smo že dosegli in celo presegli. Rezultati kažejo, da smo do 31. januarja 2022 svetovali že 744 zaposlenim odraslim, kar predstavlja 1190 svetovanj. 726 svetovanj je zaključenih, od tega se je 667 zaposlenih odraslih odločilo za nadaljnje formalno ali neformalno izobraževanje oz. usposabljanje. Delež kazalnika rezultata je več kot 90 odstotna vključitev v nadaljnje izobraževanje.

Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih odraslih se v okviru Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih, ki deluje na MOCIS-u nemoteno in še vedno brezplačno, nadaljuje v okviru javne službe na področju izobraževanja odraslih, ki je bila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavljena z januarjem 2021.

Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

V. strokovni posvet za delodajalce

V četrtek, 23. septembra 2021, se je v slovenjgraškem Kulturnem domu dogajal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje smo organizirali na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu so aktivno sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur, Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Rdečo nit je predstavljalo zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili smo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi. Strokovne prispevke so pripravili: Mag. Andreja Dobrovoljc z Andragoškega centra Republike Slovenije, Janja Bartelj in Irena Šmid Jeram z MOCIS-a, Moira Kobše iz Ozare d. o. o., mag. Mateja Tajnšek iz Mestne občine Slovenj Gradec, Andreja Pezdirc Vehovar z Zavoda RS za zaposlovanje, dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka. Posveta sta se udeležila tako župan Slovenj Gradca, Tilen Klugler, kakor podžupanja Martina Šisernik, dve strokovni sodelavki iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, svoj nagovor pa je preko video povezave poslal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve, Janez Cigler Kralj.

V treh delovnih skupinah smo se dotaknili prepletajočih področij. Prva delovna skupina je obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Udeleženci so raziskali obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali kar nekaj konkretnih ter kratkoročno izvedljivih predlogov za izboljšave. Druga skupina je obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja. Člani skupine so razpravljali o različnih vzpodbudah za delodajalce ter podpornem okolju za invalide – npr. osebna asistenca. Tretja delovna skupina je skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala je vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Ob zaključku pa smo predstavili navdihujočo uspešno poslovno pot mladega podjetnika, direktorja Zavoda Nova moč, Jureta Srebrovića, ki je slep od rojstva.

Prispevek RTVSLO: Kako preseči težave pri zaposlovanju invalidov?

Prispevek KOR TV V strokovni posvet za delodajalce, MOCIS

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si

Dan za znanje in V. strokovni posvet: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dan za znanje in V. strokovni posvet: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

VABILO

 

V četrtek, 23. septembra 2021, bo potekal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

od 9. do 14. ure v Kulturnem domu Slovenj Gradec (Francetova cesta 5).

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje organiziramo na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še:  Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zavod Ruj – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa in drugi.

Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, Akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi.

Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Ključno izhodišče predstavlja krepitev socialnega dialoga med deležniki.

K sodelovanju dodatno vabimo vsa podjetja, direktorje in predstavnike kadrovskih služb, organizacije in posameznike, ki se v lokalnem in širšem okolju srečujete s temo invalidnosti in oviranosti. Na posvetu boste lahko delili svoje izkušnje in primere dobrih praks v delovnih skupinah.

V treh delovnih skupinah se bomo dotaknili prepletajočih področij:

  • Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave.
  • Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave.
  • Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Na strokovni posvet se s klikom prijavite preko elektronskega obrazca, kjer predhodno izberete sodelovanje v izbrani delovni skupini.

Za dodatne informacije in podrobnejše dogovore glede sodelovanja na strokovnem posvetu smo vam na razpolago na elektronskem naslovu janja.bartelj@mocis.si in telefonski številki 070 601 765.

Janja Bartelj,

organizatorka izobraževanja odraslih in svetovalka v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih@MOCIS

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2022

DELODAJALCI – dodatna sredstva za izobraževanje

Delodajalci!

Želite pridobiti sredstva za dodatna izobraževanja in usposabljanja vaših starejših zaposlenih?

V MOCIS-ovem svetovalnem središču vam pomagamo pri pripravi vloge in strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi izobraževanj in usposabljanj.

Pohitite! Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JR ASI 2021) je odprt zgolj 4 dni.

 

 

Rok za oddajo vlog:

Vlogo lahko vlagatelji vložijo od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure. Obravnavali bomo vse vloge, ki bodo oddane v času odprtja javnega razpisa. Vlagatelj lahko pošlje samo eno vlogo na enega od načinov, predstavljenih v nadaljevanju.

Vrednost javnega razpisa: 4.728.520,00 EUR.

 

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja: SKLOP A: svetovanje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (izjema podjetja do 9 zaposlenih in podjetja, ki si lahko sama pripravijo strategijo); SKLOP B: usposabljanja na področju razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

· B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,

· B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih,

· B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

 

Preberite več:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-asi