ZA IZOBRAŽEVANJE

Informiramo in svetujemo vam:

  • pred vključitvijo v izobraževanje
  • med potekom izobraževanja
  • ob zaključku izobraževanja
  • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja
  • o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi
  • o možnostih za finančno pomoč
  • pri načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
  • pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
  • pri odkrivanju poklica, ki je za vas primeren

V svetovalnem pogovoru se vam želimo v celoti posvetiti, zato priporočamo, da se predhodno najavite po telefonu ali elektronski pošti:

Mira MORI Telefon: 070 974 760, e-naslov: mira.mori@mocis.si

Janja BARTELJ Telefon: 070 601 765, e-naslov: janja.bartelj@mocis.si

Irena ŠMID JERAM Telefon: 070 500 608, e-naslov: irena.smidjeram@mocis.si

Urška NOVAK LEŠNIK Telefon: 040 164 612, e-naslov: urska.novak@mocis.si

Zagotavljamo vam tajnost podatkov!