Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke – izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.

Ob 15. obletnici izvajanja študijskih krožkov, smo na MOCIS-u izdali Zbornik študijskih krožkov 2003-2018, kjer so predstavljeni krožki po različnih tematikah, katere so zajemali študijski krožki skozi vsa ta leta.

V študijskem letu 2020/21 bomo izpeljali dva študijska krožka, Stara roba – nova roba  ter Pletem in razveseljujem. Oba bosta potekala v občini Dravograd v obsegu 25 oz. 30 ur.

STARA ROBA – NOVA ROBA

Namen tega študijskega krožka je, da se rabljena oblačila, ki ji ne nosimo več  in so  še uporabna, ponudijo v izmenjavo, iz kosov oblačil, ki so poškodovani in ne služijo več svojemu namenu pa se izdelajo koristni in uporabni novi izdelki.  S sodelovanjem različnih generacij želimo spodbuditi prenos znanja med generacijami , ohranjanje odnosa ter  spoštovanja tako do predmetov in narave kot tudi do ljudi.

Izobraževalni cilj študijskega krožka je pridobivanje ročnih spretnosti šivanja in krojenja enostavnih ter uporabnih končnih izdelkov, kot so različne namenske vrečke in  toaletne torbice. Udeleženci študijskega krožka bodo tako v vlogi tistih, ki se učijo, kot tistih, ki znanje in ustvarjalne ideje prenašajo na druge.

Akcijski cilj študijskega krožka je, da se o izvedenih aktivnostih obvesti širša javnost, zato bomo ob koncu pripravili razstavo izdelkov v prostorih Mladinskega centra Dravograd. Prav tako bomo izdelali zloženko z napotki, kako si lahko doma sami izdelamo preprost in uporaben izdelek.

PLETEM IN RAZVESELJUJEM

Študijski krožek »Pletem in razveseljujem« smo že izvajali v  lanskem letu. Največji dosežek tega krožka je izredna povezanost članov krožka, velika solidarnost, prostovoljstvo in velik doprinos za širše lokalno okolje v  smislu skrbi za sočloveka.

Tudi v nadaljevanju študijskega krožka bo poudarek na pletenju copatk za novorojenčke. Namenjen bo vsem, ki se želijo naučiti plesti oz. obnoviti pozabljene veščine, saj je pletenje stara rokodelska tehnika, ki je bila včasih zelo množična in je še danes aktualna in zanimiva. Da pletenje ne bi šlo v pozabo, bodo starejši svoje ročne spretnosti prenesli na mlajše, kar je tudi namen študijskega krožka.

Izobraževalni cilj študijskega krožka je pridobivanje novih ročnih spretnosti. S tem namenom bomo že utečenemu pletenju copatk dodali še pletenje nogavic in spoznavanje novih vzorcev, nove članice pa se bodo učile pletenja copatk.

Z razstavami na različnih lokacijah, objavami v različnih medijih in na  socialnem omrežju  bodo člani študijskega krožka svoje delo predstavili širši javnosti, ne le na Koroškem, temveč celotni slovenski javnosti. To je tudi akcijski cilj študijskega krožka »Pletem in razveseljujem«.

Kontakt:

Kristina NAVOTNIK   070 165 190  ali kristina.navotnik@mocis.si

Bernarda MORI RUDOLF 051 224 942  ali bernarda.morirudolf@mocis.si