Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke – izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.

Ob 15. obletnici izvajanja študijskih krožkov, smo na MOCIS-u izdali Zbornik študijskih krožkov 2003-2018, kjer so predstavljeni krožki po različnih tematikah, katere so zajemali študijski krožki skozi vsa ta leta.

PRETEKLI ŠTUDIJSKI KROŽKI

Z ROBINO RADI BEREMO IN KUHAMO

V tem krožku združujemo dedke in babice z vnučki. Skupaj raziskujemo recepte s sadjem, jih zbiramo in seveda tudi preizkusimo. Srečujemo se v Črnečah in Podklancu. Na vsakem srečanju preberemo zgodbo deklice Robine, ki je otrokom poznana že iz pravljičnih ur z Robino. Naš cilj je oblikovati knjižico z recepti, ki jo bodo slikovno opremili najmlajši člani študijskega krožka. Predstavili jo bomo na kulinaričnem dogodku za krajane.

OBLEČEN V TAPRAVO OBLAČILO

S tem krožkom želimo vzpodbuditi čim širšo javnost, da bi bili na srednjeveških dnevih oblečeni v tapravo oblačilo, ki si bi ga izdelali sami ter bi se s tem še bolj povezali z dogodki, ki se bodo razvrstili v dveh dneh.

Skupina raziskuje oblačila srednjega veka. Osredotočili smo se na čas Sv. Elizabete, po kateri se imenuje cerkev v mestnem jedru Slovenj Gradca. Pripravili smo kroj. Vsaka članica si bo izdelala oblačilo in ga primerno okrasila. K obleki sodi tudi pas. Tudi tega bomo izdelali z različnimi vozli. Obiskovalci te prireditve bodo imeli možnost dobiti kroj in navodila za izdelavo najpreprostejšega oblačila tistega časa. Kroj bo na razpolago že teden dni pred prireditvijo.

  

 

LAHKO PREBEREM LAHKO ZGODBO?

Veliko je ljudi, ki potrebujejo lahko branje. Dosti zapisanega je za razumevanje prezahtevno in zato smo se odločili, da v tem študijskem krožku »prevedemo« delo koroškega avtorja oziroma avtorice v lahko branje. V pomoč so nam testni bralci, ki sodelujejo pri nastajanju besedila in ilustracij. Gre za poseben način pisanja, ki omogoča lažje razumevanje besedila. Cilj krožka je prevesti in natisniti knjigo v lahkem branju ter jo predstaviti v lokalnem okolju.

Kontakt:

Kristina NAVOTNIK   070 165 190  ali kristina.navotnik@mocis.si

Mira MORI  070 974 760  ali mira.mori@mocis.si