Namen Dnevov svetovanja za znanje 2022 je informirati odrasle o možnostih svetovanja za izobraževanje, vrednotenje in samostojno učenje. Potekali bodo od 21. do 23. septembra 2022.

Vsebina dogodkov bo povezana s promocijo in informiranjem o:

  • možnostih vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • možnostih ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • možnosti svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • možnosti samostojnega učenja;
  • možnostih sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

Letos bo pri informiranju o možnostih vpisa v formalne programe poudarek na možnostih vpisa v višje strokovne šole. Sodelovali bomo z Višjo šolo Slovenj Gradec.

V četrtek, 22. septembra 2022 bomo v Slovenj Gradcu pod okriljem Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS izpeljali Dan za skrito znanje. Le-tega bomo iskali pri priseljencih, prostovoljcih in zaposlenih.

Podrobnejši program vseh dogodkov SSI@M najdete TUKAJ.

Program vseh dogodkov v okviru Dnevov svetovanja za znanje.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije in prijave na: janja.bartelj@mocis.si ali 070 601 765.