V Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS smo se letošnjih Dnevov svetovanja za znanje lotili s posebno vnemo. Po lanski in predlanski koronsko-združevalni izkušnji, so si le-ti znova prilastili svoj kos jesenske septembrske pogače. Uradno so potekali od srede, 21. septembra, do petka 23. septembra, pri nas pa že dan prej, zadnji dogodek pa bomo organizirali še v oktobru. Odločili smo se kar za dva dneva za skrito znanje. Prvega smo namenili iskanju skritega znanja študentov, priseljencev in prostovoljcev, drugega pa skritemu znanju zaposlenih. Med letošnjimi dnevi smo se tudi zelo uspešno povezali z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec.

Dan pred uradnim pričetkom Dnevov svetovanja za znanje 2022 smo se svetovalke iz Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS udeležile strokovnega dogodka v organizaciji Višje strokovne šole Slovenj Gradec, kjer smo predstavile naše svetovalno središče, področja in vsebino svetovanja odraslim, naše dejavnosti in priložnosti za študente ter mentorje v podjetjih. Namen srečanja je bil vzpostaviti tesnejše stike med višjo strokovno šolo, podjetji in mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih ter drugimi izobraževalnimi organizacijami. Tovrstno sodelovanje lahko pomembno doprinese k usposobljenosti bodočih diplomantov za opravljanje delovnih nalog, kajti le s konstruktivnim sodelovanjem vseh odgovornih lahko naredimo korak naprej v prizadevanjih za kakovosten delovni kader, ki prihaja iz šol v podjetja.

Slika 1: svetovalka Janja Bartelj med predstavitvijo SSI@M na strokovnem srečanju na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, 20. september 2022

Slika 2: Srečanje predstavnikov podjetij, mentorjev praktičnega izobraževanja, predavateljev, diplomantov in študentov

Naslednji dan smo nadaljevali s »stojnico znanj pri Konju«, v mestnem jedru Slovenj Gradca, kjer smo mimoidočim na svetovni dan boja proti Alzheimerjevi bolezni predstavljali dobrobit izobraževanja in učenja. »Učenje na recept!«, je bil naš slogan dneva. Letos smo se skupaj z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec predstavljali na dveh stojnicah znanja. Udeležba in zanimanje je bilo nad pričakovanji.

Slika 3: Udeleženci programa Začetna integracija priseljencev, so skupaj z mentorico, obiskali “stojnico znanja”

Istočasno je na sedežu MOCIS-a, v prostorih SSI@M, potekal dan odprtih vrat, kamor so po informacije  prihajali predvsem tisti, ki so se zanimali za vključevanje in nadaljevanje formalnih oblik izobraževanja.

Slika 4: Utrinki s “stojnice znanja” v mestnem jedru Slovenj Gradca

V četrtek smo nadaljevali z našim prvim Dnevom za skrito znanje, ki smo ga namenili iskanju skritega znanja priseljencev, prostovoljcev in študentov.

Za priseljence smo pripravili delavnico »Multikulti«, kjer smo skozi vprašalnik ugotavljali in vrednotili kompetenco kulturna zavest in izražanje, nato pa primerjali različna kulturna okolja, iz katerih prihajamo.

Slika 5: Svetovanje v akciji!

Slika 6: Priseljenci pri ugotavljanju kompetence kulturna zavest in izražanje.

Slika 7: delavnica “Multikulti”

Na delavnici DAN ZA SKRITO ZNANJE PROSTOVOLJCEV smo predstavili in oblikovali opomnik za beleženje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom. Delavnica je bila namenjena prostovoljcem in njihovim mentorjem. Kljub majhni skupini je delo potekalo dinamično, debata je bila ognjevita, preizkusili smo opomnik, prebrskali Zakon o prostovoljstvu, primerjali in razhajali svoja mnenja ter prepričanja. Super je bilo!

Slika 8: Dan za skrito znanje prostovoljcev

Slika 9: reševanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS

Skrito znanje so na ta dan ob pomoči svetovalk SSI@M odkrivali tudi študentje Višje strokovne šole Slovenj Gradec. V sodelovanju in dogovoru z vodstvom šole smo vsem rednim ter izrednim študentom omogočili reševanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS.

Študentje so prejeli dodatne informacije o njihovih spretnostih, hkrati pa bodo rezultati vprašalnika služili kot pripomoček pri njihovem študijskem delu in karierni orientaciji. Izvedeli so, v čem so dobri in katere spretnosti lahko še izboljšajo. Opisna poročila jim lahko pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje. Izvedeli so, koliko se njihovi interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo in kakšna je njihova stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti ter razvoj kariere. Svoje rezultate lahko primerjajo z rezultati drugih odraslih njihovih let, ki imajo podoben poklic in izobrazbo. Skratka, dobro je vedeti!

Za vodstvo Višje šole Slovenj Gradec bomo v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS, ob pomoči Andragoškega centra Slovenije, pridobili tudi povratno informacijo v obliki analize skupnega rezultata, ki so ga dosegli študentje.

Drugi dan iskanja skritega znanja smo namenili podjetjem in zaposlenim odraslim. Koroškim podjetjem in njihovim zaposlenim smo ponudili možnost brezplačnega on line vrednotenja jezikovnega znanja. Zaposleni so svoj interes izrazili z elektronsko prijavo, po uspešni prijavi so prejeli povezavo do vprašalnika. Vsak posameznik je prejel povratno informacijo glede nivoja jezikovnega znanja (skladno z evropsko jezikovno lestvico) na elektronski naslov, ki ga je zapisal ob prijavi. Na ta način smo navezali stik s podjetji in pričeli pot nadaljnjega sodelovanja.  

V oktobru načrtujemo še sejo strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v koroški regiji, na kateri bomo skupaj z našimi strateškimi partnerji snovali načrt strategije za naslednje leto.

Letošnja letina znanja je obilna in v SSI@M smo zadovoljni z jesenskimi sadovi.

»Naj teče učenje (tudi) skozi (vaše) življenje.«

Janja Bartelj

Svetovalka v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih @MOCIS