Predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

Predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

Vas zanima, kaj so se o svetu in sebi naučili mladi na ERASMUS+ mobilnosti v Barceloni? Na predstavitvi bomo razkrili številne priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+ za mlade, strokovnjake in ustanove s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poseben poudarek bo namenjen mobilnosti mladih in delovnim obiskom strokovnjakov v tujini.
Predstavitev bo potekala v četrtek, 7. 3 .2024 ob 10. uri v MKC-ju.
Pridružite se nam in pripravite načrt za svojo naslednjo učno dogodivščino.

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU – program Erasmus+.

Resno je stresno

Resno je stresno

Letak - Resno je stresno
Počasi prihaja mesec marec, mesec, ko praznujemo ženske, zato smo na MOCIS-u za vas, ki ste kakor koli povezani z nami, pripravili posebno darilo – predavanje trenerke komunikacije 
Polone Požgan z naslovom: Resno je stresno.
 
Ob tej priložnosti vas vabimo, da si vzamete čas in se nam pridružite v torek, 27. 2., ob 16.00 v prostorih MKC, Ozare 18, Slovenj Gradec (predavalnica spodaj). 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo prisotnost na predavanju potrdite do petka, 23. 2.
Voščilo 2024

Voščilo 2024

Kolektiv MOCIS-a vam želi prijetne božično-novoletne praznike, v letu 2024 pa veliko priložnosti za novo učenje, osebno rast in napredek.

Predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

2. Srečanje udeležencev PUM-O v okviru priprav na Erasmus+ mobilnost v Barceloni

Maja 2023 sta se sodelavca Roman Herlah in Jernej Gassper udeležila izobraževanja na temo igrifikacije v Turčiji. Skupina zaposlenih iz različnih ljudskih univerz v Sloveniji je v okviru Erasmus+ projekta KA1 spoznavala nove metode poučevanja, ki vsebujejo elemente igre in igro kot način podajanja snovi (angleško: Game Based Learning). Tovrstne pristope poučevanja smo na MOCIS-u uspešno vključili v proces dela. S pomočjo interaktivnih vaj, vključevanja elementov igre, kot so točkovanja, stopnje in nagrajevanja, smo popestrili različna jezikovna in računalniška predavanja. Metodo igrifikacije smo sedaj uporabili še med pripravo štirinajstih udeležencev PUM-O na mednarodno mobilnost v Španiji.

Preizkusili smo delavnico človeški stroj (angleško Human Machine), ki pomaga pri spoznavanju in pri krepitvi timskega dela. Na ta način smo člane ekipe pričeli pripravljati na bodoče, nekoliko bolj zahtevne in formalne naloge, ki jih bo morala skupina opraviti v času mobilnosti v Barceloni. Tam bodo skupaj bivali, se učili in sodelovali v povsem tujem okolju, kar bo za nekatere med njimi prvič.

Javni zavod MOCIS v skladu s prednostnimi nalogami programa Erasmus+ podpira vključevanje, raznolikost, digitalno preobrazbo, varovanje okolja in državljansko udejstvovanje. Posledično se že v času priprav na mobilnost poudarja vrednote EU, prednostne naloge Erasmus+ in cilje PUM-O, ki se na mnogih področjih prekrivajo.

Mentorji programa PUM-O, koordinator in ostali zaposleni pri udeležencih programa krepijo sodelovanje, preprečevanje diskriminacije, vključevanje in strpnost. Morebitne učne ali zdravstvene težave, kulturne, družbene, ekonomske ali geografske ovire – niso razlog za izključevanje ali za omejevanje v kakršnemkoli smislu. Pri organizaciji mednarodnih projektov in na splošno kot javni zavod si prizadevamo za enakopravnost ter za spodbujanje posameznikov z manj priložnostmi, kamor se zaradi različnih dejavnikov uvršča tudi udeležence programa Projektno učenje mlajših odraslih.

Izbira udeležencev PUM-O za vključitev v mednarodni projekt je v skladu z Erasmus+ akreditacijo, s katero se je MOCIS zavezal k izvedbi mobilnosti v okviru večletnega načrta v obdobju med 2021 in 2027, pri čemer so udeleženci z manj priložnostmi prednostna skupina.

Mlade želimo podpreti na njihovi osebni, izobraževalni in karierni poti ter jim pomagati pri razvoju njihovih kompetenc na različnih področjih. Aktivnosti v Barceloni bodo zastavljene tako, da bodo zajele čim širšo paleto ciljev. Od osebnih in evropskih do kariernih in okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju programa Erasmus+, PUM-O in pod okriljem zavoda MOCIS. Njihova rdeča nit je podpreti udeležence, jih obogatiti z znanjem in jim na ta način dati priložnost za pridobitev novih kompetenc.

Avtor prispevka:

Jernej Gassper, koordinator

 

Ostali članki projekta v Barceloni in programa Erasmus+ so na voljo na povezavi: https://www.mocis.si/erasmus/ 

Novice in fotografije o projektu objavljamo na družbenih omrežjih: 
Facebook MOCIS: https://www.facebook.com/mocissg/?locale=sl_SI 
Facebook PUM-O: https://www.facebook.com/pumosg/ 
Instagram MOCIS: https://www.instagram.com/mocis_slovenjgradec/ 
LinkedIn MOCIS: https://si.linkedin.com/company/mocis-sg 

 

Program Erasmus+ sofinancira Evropska unija.

Resno je stresno

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

SOCIALNI OSKRBOVALEC 2023/24
Vpis v program socialni oskrbovalec na domu
Obveščam vas, da zbiramo prijave za priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu
 
Začetek programa: po 15. 1. 2024
 
Predavanja potekajo trikrat na teden popoldan, od 16.00 naprej v Slovenj Gradcu.
 
Prijave zbiramo do 21. 12. 2023.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko:  040 164 612 ali pa nam pišete na urska.novak@mocis.si