Vesele praznike vam želi kolektiv MOCIS-a

Vesele praznike vam želi kolektiv MOCIS-a

Hvala vsem, ki ste v letošnjem letu izbrali nas na vaši poti vseživljenjskega učenja.

Želimo vam mirne in prijetne praznike, v novem letu pa veliko priložnosti za nova znanja in spoznanja.

Naj teče učenje skozi življenje.

Želite narediti korak naprej in zaključiti OSNOVNO ŠOLO?

Želite narediti korak naprej in zaključiti OSNOVNO ŠOLO?

Na MOCIS-u izvajamo program osnovna šola za odrasle, ki je za vse odrasle brezplačen. Vse, ki bi želeli zaključiti svoje osnovnošolsko izobraževanje vljudno vabimo, da se vključite v program.

Izvajanje programa je prilagojeno odraslim. Vsem, ki se vključijo v program OŠO je na voljo brezplačna učna pomoč, možnost samostojnega učenja v Središču za samostojno učenje in podpora svetovalk iz Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30) v zvezi z osnovno šolo za odrasle, v točki 4.2.1 opredeljuje, da je vključevanje mlajših odraslih, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, v program OŠO nujnost, saj je to pogoj za vključitev v nadaljnje izobraževanje za pridobitev poklica in razvoj poklicne kariere. Pri starejših odraslih je pridobitev osnovnošolske izobrazbe pogosto ključno za večjo zaposljivost in ohranitev zaposlitve.

Dodatno smo si v strategiji Strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v koroški regiji kot enega ključnih ciljev zadali dvig osnovnega izobrazbenega nivoja odraslih, kar pomeni, da bodo imeli vsi odrasli Korošci dokončano vsaj osnovno šolo.

Glede na podatke Statističnega urada RS iz leta 2021, je na Koroškem 330 oseb v starosti od 16 do 54 let, z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo oziroma brez izobrazbe. Manjše število teh oseb je evidentiranih na Zavodu RS za zaposlovanje, nekaj jih je neevidentiranih, večina pa zaposlenih na delovnih mestih, ki od njih ne zahtevajo dokončane osnovnošolske izobrazbe.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu irena.smidjeram@mocis.si in telefonski številki (070) 500 608.

Toplo vabljeni.

Želite narediti korak naprej in zaključiti OSNOVNO ŠOLO?

Erasmus+ mobilnost za naši udeleženki

V okviru Erasmus+ projekta je od 2. do 8. oktobra v Carigradu v Turčiji potekalo izobraževanje z naslovom »KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN MEDKULTURNOST«. Mobilnost je bila namenjena starejšim udeležencem programov na ljudskih univerzah, članicah Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS). Mobilnosti se je udeležila prva generacija 19 udeležencev z vodjo in dvema spremljevalkama. Preko MOCIS-a sta se mobilnosti udeležili Jožica Šopinger in Marija Obreza. Enotedensko pestro dogajanje je bilo po ocenah udeležencev s strani turških gostiteljev in ZiSSS-a zelo dobro organizirano, tako izvedba delavnic (vezenje, keramika, usnjeni izdelki, turška kuhinja, quilling, polstenje, plesi …) kot hotelske storitve, transferji, kulinarika, obisk znamenitosti in spoznavanje kulturnega utripa Carigrada.

Vse to, predvsem pa izredna prijaznost, ustrežljivost organizatorjev in druženje z domačini na delavnicah, je bila po oceni naših dveh udeleženk neprecenljiva izkušnja in doživetje. Vso pridobljeno znanje in zanimivosti mobilnosti bosta predstavili na raznih delavnicah v našem okolju.