Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

Nekdanji udeleženci mednarodne mobilnosti Erasmus+ v Barceloni in novi člani programa PUM-O+ so prisluhnili predstavitvi gospe Doroteje Stoporko o prednostih enotnega trga Evropske unije.

Nekoč je bilo eno močnejših podjetij v državi in regiji podjetje Prevent Global d. d. Slovenj Gradec, kjer je bila pred leti zaposlena gospa Stoporko. Mladim je predstavila svoje dolgoletne izkušnje s področja avtomobilske industrije in razmere pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko trg še ni bil poenoten. Državljani in podjetja so se takrat soočali z birokratskimi ovirami in omejitvami, ki so preprečevale nemoteno delo, bivanje in potovanje v Evropi, kar se nam danes zdi nekaj samoumevnega. Gospa Stoporko je bila zaposlena na predstavništvu podjetja Prevent v nemškem Wolfsburgu, kjer ima sedež korporacija Volkswagen. Slovenjgraško podjetje Prevent je takrat kot glavni proizvajalec dobavljal sedežne prevleke za avtomobile. Pred odhodom v Nemčijo je bilo potrebno urejati dovoljenja za prevoz, potne liste, garancijska dovoljenja, denarja ni bilo možno prenašati v neovirano in z mnogimi restriktivnimi ukrepi so se soočala tudi podjetja. Uvoz in izvoz ni bil tako poenostavljen in enotno urejen, kot je danes.

Po predstavitvi so se mladi z mentorji pogovorili o prednostih enotnega trga Evropske unije, ki nam danes omogoča prosti pretok blaga, storitev in ljudi znotraj meja EU. Spomnili so se tudi izkušenj iz mednarodne mobilnosti Erasmus+ v organizaciji MOCIS-a v Barceloni, kjer so koristili Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, opravljali telefonske klice v EU brez dodatnih pristojbin čez mejo, oblikovali Europass življenjepis, pridobili certifikate Europass Mobility, spoznali mobilnost Erasmus+ in se po prihodu domov seznanili še z EURES pisarno. Obiskala jih je tudi predstavnica EURES pisarne v Dravogradu gospa Nastja Raj.

Koordinator projektov Erasmus+ na MOCIS-u in mentorji programa PUM-O+ so udeležence spomnili tudi na institucije Evropske unije, ki se ne nahajajo le v Bruslju. Mladi so pravilno odgovorili na vprašanja o Evropski komisiji, o Evropskem parlamentu, o Evropski centralni banki in o drugih institucijah ter pokazali širše razumevanje mnogih prednosti skupne unije. Gre za pomembno nadnacionalno organizacijo v vse bolj globalno povezanem in hkrati konkurenčnem svetu.

Evropska unija povezuje državljane članic in druge partnerske države ter podpira skupni razvoj na različnih področjih. Program Erasmus+, ki ga mladi že zelo dobro poznajo, je le eden od mnogih ukrepov EU za skupen razvoj in za vsestransko uspešno prihodnost.

Vsi polnoletni državljani smo vabljeni tudi na Evropske volitve, ki bodo potekale 9. junija 2024.

 

PUM-ovci pozor!

Kakšna je razlika med Svetom EU in Evropskim svetom? Kaj je Svet Evrope?

Bodite pozorni, gre za dve instituciji EU in tretjo mednarodno organizacijo v Evropi, ki ni neposredno povezana z EU.

To vprašanje najraje postavijo profesorji na fakulteti, ko želijo študente ujeti v past. Sedaj boste imeli to super moč tudi vi. 🙂

Jernej

 

Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

Predstavitev Erasmus+ mobilnosti udeležencev PUM-O+ v Barceloni

V prostorih MKC Slovenj Gradec je 7. marca 2024 potekala predstavitev Erasmus+ mobilnosti udeležencev PUM-O+ v Barceloni. Udeleženki programa PUM-O+ sta prisotnim predstavili nedavno izkušnjo in povedali, da je bila 10-dnevna pustolovščina polna nepozabnih trenutkov, povezana s pridobivanjem novih znanj in veščin. Predstavili sta učne cilje in rezultate, ki so jih mladi dosegli v času mobilnosti ter delček vzdušja te čudovite izkušnje.

MOCIS je vsem udeleženkam mobilnosti podelil potrdilo Europas Mobility in potrdilo MOCIS-a o opravljenih učnih obveznostih v tujini. Potrditev učnih dosežkov bo mladim koristila za njihov nadaljnji osebni in karierni razvoj v prihodnosti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali in verjeli v uspešno zgodbo. Hvala za čudovito priložnost, ki smo jo imeli in za nepozabno izkušnjo. Prav tako se zahvaljujemo vsem prisotnim, ki so se udeležili našega dogodka.

PUM-O+ Slovenj Gradec

Projekt je organiziral MOCIS s sredstvi programa Erasmus+, ki ga financira Evropska unija.

Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

Mednarodna mobilnost v Španiji za udeležence programa PUM-O+

Javni zavod MOCIS je v okviru akreditacije Erasmus+ med 21. in 30. januarjem 2024, organiziral mednarodno mobilnost udeležencev programa PUM-O+ v Španiji. Projekta v Barceloni se je udeleževalo 19 oseb, od tega 14 mladih, 3 spremljevalci in 2 zaposlena s strani MOCIS-a, ki sta spremljala delo partnerske organizacije NexGen.

Mladi so s pomočjo mentorjev in v sodelovanju s partnersko organizacijo NexGen pridobili nova znanja in izkušnje s področja načrtovanja kariere, IKT kompetenc, razumevanja podnebnih sprememb in njenih posledic na okolje, trg dela ter migracije. Spoznavali so tudi cilje OZN in EU za trajnostni razvoj, način delovanja EU in njene spodbude ter priložnosti za nadaljnji razvoj kompetenc. Posebno pozornost so namenili državljanstvu EU, preprečevanju diskriminacije in sprejemanju kulturnih razlik na splošno.

Mladi vrednot in ciljev EU niso spoznavali samo v teoriji, ampak tudi v praksi. S tem namenom so bile s strani MOCIS-a v sodelovanju s partnerji iz NexGen organizirane vsakodnevne delavnice, obiski in ogledi kulturnih znamenitosti. Sodelovali so pri aktivnostih na temo timskega dela, kreiranja projektov, javnega nastopanja, trženja projektne ideje, krožnega gospodarstva in trajnostne rabe virov ter rabe odpadne hrane.

V okviru formalnega programa so se udeležili vodenega ogleda mestnega jedra Barcelone, ogleda co-working prostora Betahaus, parka Güell in obiska socialnega podjetja Espigoladors.

Hkrati je MOCIS za mlade v popoldanskem času organiziral spoznavanje kulturnih in drugih znamenitosti. Obiskali in ogledali so si pomorski muzej v zgradbi Drassanes Reials de Barcelona, baziliko Sagrada Familia, muzej in stadion Camp Nou, plažo La Barceloneta, hrib Tibidabo, tržnico Mercado de La Boqueria, naravoslovni muzej De Ciències Naturals de Barcelona in park De la Ciutadella.

Popoldanske aktivnosti za mlade niso bile obvezne, da ne bi bil celodnevni program zanje prenaporen, vendar so se kljub temu v celoti udeležili skoraj vseh aktivnosti. Kljub temu, da so bili aktivni od jutra do poznega večera, so našli čas za druženje, za igranje nogometa na plaži, za obiske številnih trgovin in za mnoge skupne fotografije, ki so nastale ob spoznavanju mesta ter bogate ponudbe turističnih znamenitosti.

Mlade je v času formalnega programa spremljala vodja programa PUM-O+ Damjana Kotnik z dvema spremljevalnima osebama za strokovno pomoč udeležencem. Istočasno je v Barceloni potekala Erasmus+ aktivnost Sledenje na delovnem mestu, ki sta se je udeleževala dva zaposlena sodelavca iz MOCIS-a, koordinator mednarodnih projektov in mentor programa PUM-O+, ki sta spremljala delo partnerske organizacije NexGen s skupinami udeležencev.

Projekt je potekal brezhibno, brez organizacijskih, disciplinskih, varnostnih, zdravstvenih ali drugih izzivov, za kar se je potrebno v prvi vrsti zahvaliti udeleženkam programa PUM-O+, ki so vestno in odgovorno opravljale svoje naloge ter pridno upoštevale navodila mentorjev. Njihove učne dosežke in predstavitve v angleščini sta pohvalila tudi sodelavca partnerske organizacije.

Projektne aktivnosti se nadaljujejo tudi po prihodu v Slovenijo. Na podlagi novih spoznanj je mentor PUM-O+ Roman Herlah, ki je spremljal delo partnerske organizacije, pripravil predavanje o umetni inteligenci in o vplivu tehnologij na družbo v prihodnosti. Izvedena je bila tudi delavnica PUM-O+ na temo varovanja okolja, sledi javna predstavitev mednarodne mobilnosti s strani udeležencev in še mnoge druge aktivnosti.

Javna predstavitev mobilnosti bo jutri, 7. marca 2024, ob 10. uri, v Mladinskem kulturnem centru, Ozare 18, Slovenj Gradec. 

Projekt je organiziral MOCIS s sredstvi programa Erasmus+, ki ga financira Evropska unija.

Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

Vabilo na predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

Vas zanima, kaj so se o svetu in sebi naučili mladi na ERASMUS+ mobilnosti v Barceloni? Na predstavitvi bomo razkrili številne priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+ za mlade, strokovnjake in ustanove s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poseben poudarek bo namenjen mobilnosti mladih in delovnim obiskom strokovnjakov v tujini.
Predstavitev bo potekala v četrtek, 7. 3 .2024 ob 10. uri v MKC-ju.
Pridružite se nam in pripravite načrt za svojo naslednjo učno dogodivščino.

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU – program Erasmus+.

Pogovor z mladimi o prednostih enotnega trga Evropske unije

2. Srečanje udeležencev PUM-O v okviru priprav na Erasmus+ mobilnost v Barceloni

Maja 2023 sta se sodelavca Roman in Jernej udeležila izobraževanja na temo igrifikacije v Turčiji. Skupina zaposlenih iz različnih ljudskih univerz v Sloveniji je v okviru Erasmus+ projekta KA1 spoznavala nove metode poučevanja, ki vsebujejo elemente igre in igro kot način podajanja snovi (angleško: Game Based Learning). Tovrstne pristope poučevanja smo na MOCIS-u uspešno vključili v proces dela. S pomočjo interaktivnih vaj, vključevanja elementov igre, kot so točkovanja, stopnje in nagrajevanja, smo popestrili različna jezikovna in računalniška predavanja. Metodo igrifikacije smo sedaj uporabili še med pripravo štirinajstih udeležencev PUM-O na mednarodno mobilnost v Španiji.

Preizkusili smo delavnico človeški stroj (angleško Human Machine), ki pomaga pri spoznavanju in pri krepitvi timskega dela. Na ta način smo člane ekipe pričeli pripravljati na bodoče, nekoliko bolj zahtevne in formalne naloge, ki jih bo morala skupina opraviti v času mobilnosti v Barceloni. Tam bodo skupaj bivali, se učili in sodelovali v povsem tujem okolju, kar bo za nekatere med njimi prvič.

Javni zavod MOCIS v skladu s prednostnimi nalogami programa Erasmus+ podpira vključevanje, raznolikost, digitalno preobrazbo, varovanje okolja in državljansko udejstvovanje. Posledično se že v času priprav na mobilnost poudarja vrednote EU, prednostne naloge Erasmus+ in cilje PUM-O, ki se na mnogih področjih prekrivajo.

Mentorji programa PUM-O, koordinator in ostali zaposleni pri udeležencih programa krepijo sodelovanje, preprečevanje diskriminacije, vključevanje in strpnost. Morebitne učne ali zdravstvene težave, kulturne, družbene, ekonomske ali geografske ovire – niso razlog za izključevanje ali za omejevanje v kakršnemkoli smislu. Pri organizaciji mednarodnih projektov in na splošno kot javni zavod si prizadevamo za enakopravnost ter za spodbujanje posameznikov z manj priložnostmi, kamor se zaradi različnih dejavnikov uvršča tudi udeležence programa Projektno učenje mlajših odraslih.

Izbira udeležencev PUM-O za vključitev v mednarodni projekt je v skladu z Erasmus+ akreditacijo, s katero se je MOCIS zavezal k izvedbi mobilnosti v okviru večletnega načrta v obdobju med 2021 in 2027, pri čemer so udeleženci z manj priložnostmi prednostna skupina.

Mlade želimo podpreti na njihovi osebni, izobraževalni in karierni poti ter jim pomagati pri razvoju njihovih kompetenc na različnih področjih. Aktivnosti v Barceloni bodo zastavljene tako, da bodo zajele čim širšo paleto ciljev. Od osebnih in evropskih do kariernih in okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju programa Erasmus+, PUM-O in pod okriljem zavoda MOCIS. Njihova rdeča nit je podpreti udeležence, jih obogatiti z znanjem in jim na ta način dati priložnost za pridobitev novih kompetenc.

Ostali članki projekta v Barceloni in programa Erasmus+ so na voljo na povezavi: https://www.mocis.si/erasmus/ 

Novice in fotografije o projektu objavljamo na družbenih omrežjih: 
Facebook MOCIS: https://www.facebook.com/mocissg/?locale=sl_SI 
Facebook PUM-O: https://www.facebook.com/pumosg/ 
Instagram MOCIS: https://www.instagram.com/mocis_slovenjgradec/ 
LinkedIn MOCIS: https://si.linkedin.com/company/mocis-sg 

 

Program Erasmus+ sofinancira Evropska unija.