02 88 46 400 info@mocis.si

PROGRAMI PRIPRAV ZA POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ ZA BREZPOSELNE V LETU 2016

 

Sporočamo vam, da bomo od junija do novembra 2016 izvedli 2 skupin priprav na NPK za brezposelne osebe, in sicer:

  • Socialni oskrbovalec na dom – 104 ure
  • Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in javne zavode – 104 ure

Programa sta namenjena brezposelnim osebam, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje.

Programa financira Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje.

V posamezno skupino programa bomo vključili največ 12 udeležencev.

Vsebine programov in vstopni pogoji:

Več informacij: Urška Novak, 040 164 612, urska.novak@mocis.si

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih je vpisan v register izvajalcev za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

Izdelovalec spletnih strani

Priprave na NPK Izdelovalec spletnih strani Trajanje 50 ur Vsebina Prilagajanje naročnikovega koncepta spletnih strani možnim tehničnim rešitvam. Izdelava spletne strani. Cena: 312 evrov na...

več...

Hišnik

Priprave na NPK Hišnik Trajanje 50 ur Vsebina Spremljanje stanja nepremičnin in sodelovanje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti. Izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del in drugih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje...

več...

Turistični informator

Priprave na NPK Turistični informator Vpisni pogoji znanja srednje splošne ali strokovne šole znanje 1 tujega jezika na višji ravni znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni Trajanje 50 ur Vsebina Oskrbovanje strank in druge ciljne javnosti s promocijskim in...

več...

Socialni oskrbovalec na domu

Priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola starost 23 let 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr oseb s posebnimi potrebami Trajanje...

več...

Oblikovalec spletnih strani

Priprave na NPK Oblikovalec spletnih strani Trajanje 48 ur Vsebina Prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca. Izdelava predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani.  Cena: 300 evrov na...

več...

Turistični animator

Priprave na NPK turistični animator Vpisni pogoji znanja srednje splošne ali strokovne šole potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije Trajanje 50 ur Vsebina Sprejemanje in informiranje gostov. Organiziranje in...

več...

Knjigovodja

Priprave na NPK Knjigovodja Vpisni pogoji Srednja poklicna izobrazba Trajanje priprav 80 ur Vsebina stroškovno knjigovodstvo knjigovodstvo osnovnih sredstev materialno in blagovno knjigovodstvo finančno knjigovodstvo obračunavanje plač in ostalih osebnih prejemkov...

več...

Teletržnik

Priprave na NPK Teletržnik Vpisni pogoji Srednja strokovna ali splošna izobrazba Trajanje 24 ur Cilji Kandidat je zmožen: načrtovati in organizirati lastno delo zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji...

več...

Računovodja

Priprave na NPK računovodja Pogoj za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja: zaključena srednja splošna ali strokovna šola Trajanje usposabljanja: Usposabljanje obsega 100 pedagoških ur, ki se izvedejo v  štirih mesecih (dvakrat tedensko po 4 pedagoške v...

več...

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljevanje NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Kandidat, ki si želi pridobiti certifikat o NPK, se mora oglasiti pri izvajalcu postopkov...

več...