TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje enega ali več tujih jezikov prinaša posamezniku kar nekaj prednosti. V prvi vrsti gre za osebnostno rast, ki krepi samozavest. Znanje tujih jezikov bistveno izboljša vaše možnosti na trgu delovne sile. Zaposleni z dobrim jezikovnim znanjem so za podjetje pomembna konkurenčna prednost. Pri nas na MOCIS-u vam lahko nudimo jezikovna izobraževanja za naslednje jezike:

Angleščina
Španščina
Ruščina
Nemščina
Italjanščina
Francoščina

Oblike izvajanja: skupinski (4-8 oseb), v paru/trojicah, individualni tečaj. 

Obseg izvajanja: skupinski tečaji v obsegu 20, 30, 40 ali 80 ur.  

Individualni tečaji so namenjeni tistim, ki želijo v najkrajšem času pridobiti čim več znanja, potrebujejo prilagodljiv urnik in imajo specifične potrebe glede vsebine tečaja. 

Nivoji izvajanja: A1-C2 

Tečaji poslovnega jezika ponujajo vsebine poslovnega komuniciranja, poslovne korespondence in telefoniranja, strokovnega besedišča, poslovnega bontona in medkulturnih kompetenc. 

Jezikovni tečaji so usklajeni z evropskimi jezikovnimi standardi in evropsko priporočilno lestvico jezikovnih ravni CEF. 

Pred samim vpisom v tečaj nudimo brezplačno testiranje, s katerim kandidate uvrstimo v ustrezno raven. 

Ravni znanja tujega jezika po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR): 

A1 – preživetvena raven

Udeleženec se sporazumeva le v vsakodnevnih osnovnih situacijah, slušno in pisno razumevanje je precej omejeno, uporablja najosnovnješe slovnične strukture. Zna se predstaviti in spraševati ter odgovarjati na osnovna osebna vprašanja. 

A2 – vmesna raven

Udeleženec se sporazumeva v vsakodnevnih osnovnih situacijah, slušno in pisno razumevanje je omejeno, uporablja osnovne slovnične strukture. Sposoben se je sporazumevati v preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. 

B1 – sporazumevalni prag

Udeleženec se samostojno sporazumeva v večini situacij, slušno in bralno razumevanje je dobro, uporablja najpomembnejše slovnične strukture. Tvoriti zna preprosta povezana besedila o temah, ki so mu znane ali ga zanimajo. Opisati zna izkušnje, dogodke, situacije in na kratko utemeljiti in pojasniti svoja mnenja in načrte. 

B2 – višja raven

Udeleženec se sporazumeva tekoče in spontano, komunikacija in argumentiranje sta suverena, uporablja zahtevnejše slovnične strukture. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega razpona tem in razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako da pojasni prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti. 

C1 – raven učinkovitosti

Udeleženec se sporazumeva tekoče in naravno v vseh splošnih in profesionalnih situacijah, pisno in ustno razumevanje in izražanje sta odlična, jezik odlično prilagaja glede na situacijo in želen učinek. Jezik uporablja prožno in učinkovito tako za družabne kot za akademske in poklicne namene. Tvoriti zna jasna, dobro organizirana in poglobljena besedila o kompleksnih temah

C2 – raven mojstrstva

Udeleženčevo znanje jezika je na ravni naravnega govorca, izražanje je brezhibno. Izraža se spontano, zelo tekoče, natančno in tudi v kompleksnih situacijah ločuje med drobnimi pomenskimi odtenki. 

Kontakt:

Janja BARTELJ 070 601 765 ali janja.bartelj@mocis.si

Tečaji slovenščine za priseljence

Za vse, ki ste se preselili v Slovenijo in se želite naučiti slovenskega jezika, imate naslednje možnosti:

  • tečaji slovenščine po javnoveljavnem programu “Slovenščina kot drugi in tuji jezik” (skupinski ali individualni  plačljivi tečaji)
  • priprave za izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni (skupinski ali individualni plačljivi tečaji).
Začetna integracija priseljencev

Brezplačni program Začetna integracija priseljencev je enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Namenjen je državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

Programa se lahko udeležijo priseljenci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja in prihajajo iz države, ki ni članica Evropske unije.

Programi potekajo v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem, trikrat na teden, večinoma popoldan, od 16.30 do 20.00 ure. Ob uspešnem zaključku programa prejmete javno veljavno potrdilo.

Če program obiskujete najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Udeležba v programu ni pogoj za prijavo na izpit iz slovenskega jezika.

Program sofinancira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Kontakt:

Urška NOVAK LEŠNIK  040 164 612 ali urska.novak@mocis.si