TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje enega ali več tujih jezikov prinaša posamezniku kar nekaj prednosti. V prvi vrsti gre za osebnostno rast, ki krepi samozavest. Znanje tujih jezikov bistveno izboljša vaše možnosti na trgu delovne sile. Zaposleni z dobrim jezikovnim znanjem so za podjetje pomembna konkurenčna prednost. Pri nas na MOCIS-u vam lahko nudimo jezikovna izobraževanja za naslednje jezike:

Angleščina
Španščina
Ruščina
Nemščina
Italjanščina
Francoščina

Tečaji trajajo 40 ali 80 ur oz. po dogovoru. Individualni tečaji so namenjeni tistim, ki želijo v najkrajšem času pridobiti čim več znanja, potrebujejo prilagodljiv urnik in imajo specifične potrebe glede vsebine tečaja. Poleg individualnega pouka ponujamo učenje v skupini ali v paru ter intenzivne konverzacijske delavnice (15 ur).

Tečaji poslovnega jezika ponujajo vsebine poslovnega komuniciranja, poslovne korespondence in telefoniranja, strokovnega besedišča, poslovnega bontona in medkulturnih kompetenc.

Jezikovni tečaji so usklajeni z evropskimi jezikovnimi standardi in evropsko priporočilno lestvico jezikovnih ravni CEF.

Pred samim vpisom v tečaj nudimo brezplačno testiranje, s katerim kandidate uvrstimo v ustrezno raven.

Kontakt:

Viktorija ZANOŠKAR 070 604 457 ali viktorija.zanoskar@mocis.si

Tečaji slovenščine za priseljence

Za vse, ki ste se preselili v Slovenijo in se želite naučiti slovenskega jezika, imate naslednje možnosti:

  • tečaji slovenščine po javnoveljavnem programu “Slovenščina kot drugi in tuji jezik” (skupinski ali individualni  plačljivi tečaji)
  • priprave za izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni (skupinski ali individualni plačljivi tečaji).
Začetna integracija priseljencev

Brezplačni program Začetna integracija priseljencev je enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Namenjen je državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

Programa se lahko udeležijo priseljenci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja in prihajajo iz države, ki ni članica Evropske unije.

Programi potekajo v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem, trikrat na teden, večinoma popoldan, od 16.30 do 20.00 ure. Ob uspešnem zaključku programa prejmete javno veljavno potrdilo.

Če program obiskujete najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Udeležba v programu ni pogoj za prijavo na izpit iz slovenskega jezika.

Program sofinancira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Kontakt:

Urška NOVAK LEŠNIK  040 164 612 ali urska.novak@mocis.si