MOCIS, Center za izobraževanje odraslih je akreditirana organizacija za izvedbo mednarodnih mobilnosti Erasmus+.

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Akreditacija Erasmus potrjuje, da ima MOCIS načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. MOCIS je akreditirana organizacija za izvedbo mednarodnih mobilnosti Erasmus+ za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2027.

Ciljna skupina: osebje na MOCIS-u in učeči se

Glavni cilji akreditacije so:

1. učinkovitejša promocija in pridobivanje udeležencev za vseživljenjsko učenje

2. učinkovitejše sodelovanje z vsemi deležniki na področju izobraževanja odraslih

3. uvedba in raba sodobnih učnih metod

4. učinkovitejša raba in poznavanje IKT

S pomočjo mobilnosti v tujini želimo priti do novih znanj, primerov dobrih praks in tudi do samorefleksije in vrednotenja lastnega dela. Posledično bomo izboljšali učinkovitost našega dela in dvignili pomen ter prepoznavnost vseživljenjskega učenja. Z večjo udeležbo (zlasti ranljivih ciljnih skupin), bolj sodobnimi in trajnostno naravnanimi učnimi vsebinami ter z učinkovitim sodelovanjem vseh deležnikov vseživljenjskega učenja se lahko naš zavod izboljša v korist naših udeležencev in lokalnega okolja.

 

Koordinator Erasmus projektov:

Jernej Gassper

Kontakt:

International@mocis.si 

ZADNJE NOVICE

Predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

Predstavitev Erasmus+ mobilnosti v Barceloni

Vas zanima, kaj so se o svetu in sebi naučili mladi na ERASMUS+ mobilnosti v Barceloni? Na predstavitvi bomo razkrili številne priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+ za mlade, strokovnjake in ustanove s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa....