Javni zavod MOCIS je v okviru akreditacije Erasmus+ med 21. in 30. januarjem 2024, organiziral mednarodno mobilnost udeležencev programa PUM-O+ v Španiji. Projekta v Barceloni se je udeleževalo 19 oseb, od tega 14 mladih, 3 spremljevalci in 2 zaposlena s strani MOCIS-a, ki sta spremljala delo partnerske organizacije NexGen.

Mladi so s pomočjo mentorjev in v sodelovanju s partnersko organizacijo NexGen pridobili nova znanja in izkušnje s področja načrtovanja kariere, IKT kompetenc, razumevanja podnebnih sprememb in njenih posledic na okolje, trg dela ter migracije. Spoznavali so tudi cilje OZN in EU za trajnostni razvoj, način delovanja EU in njene spodbude ter priložnosti za nadaljnji razvoj kompetenc. Posebno pozornost so namenili državljanstvu EU, preprečevanju diskriminacije in sprejemanju kulturnih razlik na splošno.

Mladi vrednot in ciljev EU niso spoznavali samo v teoriji, ampak tudi v praksi. S tem namenom so bile s strani MOCIS-a v sodelovanju s partnerji iz NexGen organizirane vsakodnevne delavnice, obiski in ogledi kulturnih znamenitosti. Sodelovali so pri aktivnostih na temo timskega dela, kreiranja projektov, javnega nastopanja, trženja projektne ideje, krožnega gospodarstva in trajnostne rabe virov ter rabe odpadne hrane.

V okviru formalnega programa so se udeležili vodenega ogleda mestnega jedra Barcelone, ogleda co-working prostora Betahaus, parka Güell in obiska socialnega podjetja Espigoladors.

Hkrati je MOCIS za mlade v popoldanskem času organiziral spoznavanje kulturnih in drugih znamenitosti. Obiskali in ogledali so si pomorski muzej v zgradbi Drassanes Reials de Barcelona, baziliko Sagrada Familia, muzej in stadion Camp Nou, plažo La Barceloneta, hrib Tibidabo, tržnico Mercado de La Boqueria, naravoslovni muzej De Ciències Naturals de Barcelona in park De la Ciutadella.

Popoldanske aktivnosti za mlade niso bile obvezne, da ne bi bil celodnevni program zanje prenaporen, vendar so se kljub temu v celoti udeležili skoraj vseh aktivnosti. Kljub temu, da so bili aktivni od jutra do poznega večera, so našli čas za druženje, za igranje nogometa na plaži, za obiske številnih trgovin in za mnoge skupne fotografije, ki so nastale ob spoznavanju mesta ter bogate ponudbe turističnih znamenitosti.

Mlade je v času formalnega programa spremljala vodja programa PUM-O+ Damjana Kotnik z dvema spremljevalnima osebama za strokovno pomoč udeležencem. Istočasno je v Barceloni potekala Erasmus+ aktivnost Sledenje na delovnem mestu, ki sta se je udeleževala dva zaposlena sodelavca iz MOCIS-a, koordinator mednarodnih projektov in mentor programa PUM-O+, ki sta spremljala delo partnerske organizacije NexGen s skupinami udeležencev.

Projekt je potekal brezhibno, brez organizacijskih, disciplinskih, varnostnih, zdravstvenih ali drugih izzivov, za kar se je potrebno v prvi vrsti zahvaliti udeleženkam programa PUM-O+, ki so vestno in odgovorno opravljale svoje naloge ter pridno upoštevale navodila mentorjev. Njihove učne dosežke in predstavitve v angleščini sta pohvalila tudi sodelavca partnerske organizacije.

Projektne aktivnosti se nadaljujejo tudi po prihodu v Slovenijo. Na podlagi novih spoznanj je mentor PUM-O+ Roman Herlah, ki je spremljal delo partnerske organizacije, pripravil predavanje o umetni inteligenci in o vplivu tehnologij na družbo v prihodnosti. Izvedena je bila tudi delavnica PUM-O+ na temo varovanja okolja, sledi javna predstavitev mednarodne mobilnosti s strani udeležencev in še mnoge druge aktivnosti.

Javna predstavitev mobilnosti bo jutri, 7. marca 2024, ob 10. uri, v Mladinskem kulturnem centru, Ozare 18, Slovenj Gradec. 

Projekt je organiziral MOCIS s sredstvi programa Erasmus+, ki ga financira Evropska unija.