PODPORA UČENJU

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

DELAVNICE UČENJA UČENJA

BREZPLAČNO GRADIVO

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

V MOCIS-ovem središču se odrasli lahko učijo računalništva (poleg uporabe zelo uveljavljenih programov tudi interneta in elektronske pošte), različnih tujih jezikov ter drugih vsebin. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki ipd.), s pomočjo multimedijskih računalnikov ter avdio- in videopredvajalnikov, uporabljajo pa tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih materialov in načina učenja pomaga posebej za to usposobljena oseba

  Dejavnost SSU:

  • neposredno delo z uporabniki Središča za samostojno učenje,
  • promocijo Središča za samostojno učenje v lokalnem okolju,
  • razvoj dejavnosti organiziranega samostojnega učenja.

  Pomen izvajanja dejavnosti SSU:

  • bogatenje ponudbe izobraževanja,
  • zagotavljanje strokovne pomoči – motiviranje posameznikov  k učenju,
  • dvig kulture učenja in spodbujanje vseživljenjskega učenja,
  • učenje obvladovanja temeljnih spretnosti,
  • zmanjševanje socialne diferenciacije in dostopnost do znanja,
  • informiranje širše javnosti,
  • motiviranje udeležencev SSU v organizirane oblike izobraževanja.

  DELAVNICE UČENJA UČENJA

  SPOMIN, POMNENJE IN KONCENTRACIJA (4 šol. ure)

  Naši možgani imajo neverjeten in neizčrpen potencial za arhiviranje informacij. Vsak dan skladiščijo ogromne količine naših vtisov, naša izkustva, najrazličnejše podatke. Glavna težava nastopi takrat, ko res potrebujemo kakšen podatek, ki se nahaja v našem spominu in ga moramo »priklicati« iz našega spominskega skladišča. Ključ do učinkovitega in praktičnega pomnjenja je v »ozaveščanju« tega avtomatskega procesa ter nadzor nad njim.
  In tako kot urimo svoje telo in smo fizično močnejši, lahko z redno vajo in prehrano izboljšujemo tudi svoj spomin.

  Na delavnici boste spoznali:

  • osnovne spominske principe,
  • konkretne spominske tehnike, ki jih lahko takoj uporabljate v vsakdanjem življenju,
  • vaje za izboljšanje koncentracije in pozornosti,
  • strategije za izboljšanje spretnosti koncentracije.

   UČNI TIPI IN UČNI STILI (4 šol. ure)

   Dobra motivacija za učenje in dober učni stil sta ključ do uspešnega učenja in bistveno pripomoreta  k boljšim  rezultatom.

   Na delavnici boste spoznali:

   • Kakšen učni tip ste
   • Spoznali boste svoj osebni učni stil in kaj je značilno za vaše učenje
   • Prepoznali boste,  katere od sedmih inteligenc prevladujejo pri vas in kateri so temu ustrezni načini učenja
   • Spoznali boste značilnosti  učenja odraslih,  kako spremeniti negativna stališča o lastni sposobnosti za učenje ter kako povečati motivacijo za učenje

     POMOČ STARŠEV PRI UČENJU OTROK (4 ali 8 šol. ur)

     Zadrege, s katerimi se srečamo, ko imamo otroke v šoli, poznamo vsi starši. Redki so otroci, ki pri učenju in dojemanju šolske snovi ne naletijo na težave. Pomoč pri učenju potrebuje vsak skoraj učenec, kakšno in koliko časa pa je odvisno do posameznega otroka. Največkrat se otrokom učenje upre, ker ne obvladajo primernih strategij, da bi se lahko uspešno naučili.

     In kako lahko pri tem pomagamo starši?
      

     Na delavnici boste spoznali:

     • kako motivirati otroka za učenje,
     • kakšen je učni tip vašega otroka,
     • učne tehnike za različne učne tipe,
     • kako naj otrok učinkovito načrtuje svoje učenje,
     • kakšen je učni stil vašega otroka in kako ga lahko izboljša,
     • kako starši pomagajo otroku, da se bo uspešno učil (priporočljivo ravnanje, ravnanje, ki ga odsvetujemo),
     • kako pomagati učno neuspešnemu otroku.

        USPEŠNO OPRAVLJANJE IZPITOV ( 2 šol. uri)

        Cilj vsakega učenca je zaključiti učenje neke snovi z uspešno opravljenim izpitom. Pogosto se dogaja, da se pred izpitom počutimo neprijetno, včasih celo panično. Strah pred izpiti pa je možno obvladovati.

        Na delavnici boste spoznali:
        • strategije, ki vam bodo pomagale pri boljšem pomnjenju
        • kako načrtovati opravljanje izpita
        • kako se učinkovito pripraviti na opravljanje izpita,
        • nasvete za učinkovitejše opravljanje pisnih, praktičnih in ustnih izpitov,
        • kako obvladovati vsakodnevni stres in kako se soočiti s testno anksioznostjo
        • tehnike sproščanja, ki odpravljajo strah pred izpitom.

        UČINKOVITE UČNE STRATEGIJE ( 6 šol. ur)

        Učinkovito učenje predpostavlja aktivno vlogo učenca v učnem procesu. To je  možno le, ko ima učenec znanje o tem, kako se lotiti učne snovi, kako v konkretnem okolju organizirati učenje in  kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju.

        Na delavnici boste spoznali:

        • kako razviti strategije za načrtovanje lastnega učenja (organizacija prostora učenja, načrtovanje učenja glede na lastni bioritem, preferenčni stil zaznavanja, spoznavanja in učenja)
        • kako oblikovati cilje učenja in lastne kriterije uspešnosti (opredeljevanje  kratkoročnih in dolgoročnih ciljev učenja, predvidene ovire pri učenju)
        • kako učinkovito predelati  gradivo s prihrankom časa
        • kako se učiti s pomočjo učinkovitih tehnik branja
        • kakšni so dobri in kvalitetni zapiski, ki vam bodo pomagali pri učenju
        • kako pripraviti miselne vzorce in kako se iz njih učiti

            SEZNAM POVEZAV BREZPLAČNIH GRADIV

            1. Osnove dela z računalnikom
            2. Možnost elektronskega poslovanja v naši okolici
            3. Osnove računalništva
            4. Strojna oprema
            5. Tudi starejši samostojno uporabljamo računalnik
            6. Svet skozi ekran računalništva
            7. Digitalna pismenost
            8. Digitalno medkulturno povezovanje – priročnik
            9. Družabna omrežja
            10. E-gradivo za učenje programskega jezika Python (diplomsko delo)
            11. HTML vodiči
            12. Internet in elektronska pošta
            13. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Izdelava predstavitev – Microsoft PowerPoint 2010
            14. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Obdelava besedil – Microsoft Word 2010
            15. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Podatkovne baze – Microsoft Access 2010, priročnik
            16. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti, Preglednice – Microsoft Excel 2010, priročnik
            17. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Internet in elektronska pošta, skripta
            18. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Izdelava predstavitev – Microsoft PowerPoint 2010, skripta
            19. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije – Priročnik za digitalne pismenosti
            20. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom, Podatkovne baze – Microsoft Access 2010, skripta
            21. IT desk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom,Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije – skripta
            22. Izdelava brezplačne spletne strani v wordpressu
            23. Osnove informatike, osnove programa okna
            24. Osnove obdelave digitalnih fotografij na osebnem računalniku.
            25. Osnove računalništva
            26. Osnove računalništva
            27. Photoshop vodiči
            28. Priprava elektronskih predstavitev
            29. Svet skozi ekran računalništva
            30. Napredna uporaba operacijskega sistema
            31. Protivirusna zaščita
            32. Zaščita pred spletnimi zlorabami
            33. Uporabniški vmesniki
            34. Računalniške predstavitve
            35. Preglednice
            36. Uporaba računalnika (z e-gradivi projekta UPSKILLEAD)
            37. Uporabno računalništvo – učbenik
            38. Urejevalnik besedil
            39. Urejevalnik tabel EXCEL
            40. Windows vodiči

            OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

            Angleščina

            Fizika

            Geografija

            Glasbena umetnost

            Kemija

            Likovna umetnost

            Matematika

            Naravoslovje

            Nemščina

            Slovenščina

            Zgodovina

            Ostalo