V četrtek, 23. septembra 2021, se je v slovenjgraškem Kulturnem domu dogajal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje smo organizirali na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu so aktivno sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur, Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Rdečo nit je predstavljalo zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili smo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi. Strokovne prispevke so pripravili: Mag. Andreja Dobrovoljc z Andragoškega centra Republike Slovenije, Janja Bartelj in Irena Šmid Jeram z MOCIS-a, Moira Kobše iz Ozare d. o. o., mag. Mateja Tajnšek iz Mestne občine Slovenj Gradec, Andreja Pezdirc Vehovar z Zavoda RS za zaposlovanje, dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka. Posveta sta se udeležila tako župan Slovenj Gradca, Tilen Klugler, kakor podžupanja Martina Šisernik, dve strokovni sodelavki iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, svoj nagovor pa je preko video povezave poslal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve, Janez Cigler Kralj.

V treh delovnih skupinah smo se dotaknili prepletajočih področij. Prva delovna skupina je obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Udeleženci so raziskali obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali kar nekaj konkretnih ter kratkoročno izvedljivih predlogov za izboljšave. Druga skupina je obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja. Člani skupine so razpravljali o različnih vzpodbudah za delodajalce ter podpornem okolju za invalide – npr. osebna asistenca. Tretja delovna skupina je skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala je vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Ob zaključku pa smo predstavili navdihujočo uspešno poslovno pot mladega podjetnika, direktorja Zavoda Nova moč, Jureta Srebrovića, ki je slep od rojstva.

Prispevek RTVSLO: Kako preseči težave pri zaposlovanju invalidov?

Prispevek KOR TV V strokovni posvet za delodajalce, MOCIS