Spoštovani sedanji in bodoči partnerji Tednov vseživljenjskega učenja.

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vas vljudno vabi k sodelovanju pri izvedbi Tednov vseživljenjskega učenja 2021, ki bodo tudi letos potekali jeseni, od 6. septembra do 10. oktobra.

 Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njimi opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot oseba, udeleženec na trgu dela in član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja (https://tvu25.acs.si/predstavitev/).

 Za partnerje, ki se nam boste v letu 2021 pridružili prvič, kratek opis poteka sodelovanja:

  • S svojimi programi, aktivnostmi in širšimi predstavitvami svojega delovanja se nam lahko pridružite kadar koli v terminu od 6. septembra do 10. oktobra 2021.
  • MOCIS bo kot območni koordinator TVU poskrbel za skupno promocijo vseh prireditev in promocijski material.
  • Na državni ravni bo promocijo vseh aktivnosti v Sloveniji izvajal Andragoški center Slovenije.
  • V splošnem je izbira vsebin prepuščena vam, pomembno je le, da vaše predstavljene vsebine odražajo pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja. V letošnjem letu so še vedno dobrodošle tudi različne digitalne vsebine, online delavnice in druge spletne oblike širjenja ter promocije učenja.
  • Mogoče bo tudi sodelovanje v skupnih akcijah TVU 2021 – končni nabor skupnih akcij bo naknadno objavljen na spletni strani (https://tvu25.acs.si/)

 V okviru TVU se bo septembra 2021 v Slovenj Gradcu odvijala Parada učenja – Dan učečih se skupnosti. Cilj parade učenja je, da bi prebivalci čim bolje spoznali vse, ki v lokalnem okolju ponujamo različne oblike izobraževanj. Parada učenja je festivalsko obarvan dogodek, kjer boste lahko na javnem mestu predstavili svojo dejavnost na stojnici, delavnicah ali drugih spremljajočih dogodkih.

 Vse obstoječe in bodoče partnerje Tednov vseživljenjskega učenja 2021 naprošamo, da nam svojo odločitev o sodelovanju sporočite najkasneje do petka, 26. 3. 2021. Svojo odločitev nam lahko posredujete preko ELEKTRONSKE PRIJAVNICE, elektronskega naslova (janja.bartelj@mocis.si) ali telefonske številke (070 601 765 – Janja). Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na razpolago na istih kontaktih.

V zvezi z nadaljnjo izvedbo Tednov vseživljenjskega učenja 2021 vas bomo obveščali sproti in pravočasno.

 Vaš območni koordinator MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

 Pripravila: Janja Bartelj   

 Slovenj Gradec, 19. 3. 2021