V okviru dnevov Svetovalnih središč Slovenije, ki letos potekajo od 27. – 29. septembra je MOCIS, Center za izobraževanje odraslih v sodelovanju s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec organiziral strokovni posvet z naslovom »Usposobljeni zaposleni so vaša najboljša naložba«, ki je potekal v sredo, 27. septembra 2017, v Slovenj Gradcu.

Strokovni posvet smo organizatorji namenili splošni in strokovni javnosti, predvsem pa delodajalcem, saj želita MOCIS kot nosilec dveh projektov, namenjenih svetovanju in pridobivanju kompetenc zaposlenih odraslih, in Podjetniški center Slovenj Gradec, kot lokalni pospeševalnik podjetništva v Mislinjski dolini, vzpostaviti, razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji na ravni znanje – gospodarstvo – družbeno okolje. Doseči želimo cilj povečanega dostopa in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje. Pričakujejo, da bo končni sinergijski učinek projektov znanje in krepitev moči posameznika, torej  povečanje obsega človeškega kapitala v regiji. Znanje je eden ključnih dejavnikov razvoja sodobnih družb in pomemben varovalni dejavnik, ki posamezniku zagotavlja dejavno vključevanje v družbo in delo. Predvsem bo povečano število zaposlenih z izboljšanimi temeljnimi, digitalnimi in poklicnimi kompetencami v podjetjih vplivalo na razvoj, kakovost in fleksibilnost pri reagiranju na zahteve trga, na ohranjanje in povečanje konkurenčne prednosti ter na gospodarsko uspešnost podjetij v celoti.

Na posvetu smo predstavili odmevne primere dobrih praks vlaganja podjetij v izobraževanje zaposlenih in posledično uspešnega prestrukturiranja. Strokovne prispevke so predstavili mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja Središča za svetovanje in vrednotenje v izobraževanju odraslih, iz Andragoškega centra  Slovenije, Aleš Vidmar, področni podsekretar, koordinator programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010–2015, iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter Soniboj Knežak, vodja kadrovske službe podjetja Steklarna Hrastnik. Organizatorki izobraževanj odraslih iz MOCIS-a, Urška Novak in Janja Bartelj pa sta predstavili oba trenutno aktualna projekta, ki ju na Koroškem izvaja MOCIS skupaj s partnerji (Šolski center Ravne – Srednja šola Ravne, Smeri d.o.o in Alp Peca d.o.o.) Svetovanje zaposlenim na Koroškem 2016-2022) in Pridobivanje kompetenc zaposlenih na Koroškem (2016 – 2019), ki predstavljata priložnost in izhodišče prihodnjega plodnega sodelovanja s podjetji.

Posveta se je udeležilo okrog 30 koroških delodajalcev oz. podjetnikov, prav tako je z uvodnim nagovorom vse zbrane pozdravil župan MO Slovenj Gradec. Mag. Tanja Vilič Klenovšek je predstavila rezultate raziskav usposobljenosti in znanj odraslih v Sloveniji, ki jih izvajajo na Andragoškem centru Slovenije in predstavljajo strokovno osnovo za ukrepe politike in gospodarstva. Aleš Vidmar je zbranim predstavil svoje bogate izkušnje na področju Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Soniboj Knežak pa je razkril vlogo dodatnega usposabljanja zaposlenih pri vzponu in neverjetnem uspehu Steklarne Hrastnik. V samo nekaj letih je vodstvu uspelo iz apatičnih, nemotiviranih, prestrašenih in velikokrat bolnih delavcev ustvariti srečno in uspešno skoraj 700-glavo ekipo, ki si zaupa, se pogovarja med sabo, skupaj načrtuje, se izobražuje, telovadi, zdravo živi, se veseli in si pomaga.