Obveščamo vas, da bo MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, kot prijavitelj kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – Temeljne kompetence 2023–2029. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc.

Operacija se bo izvajala v obliki konzorcija, pri čemer bodo vsi partnerji iz iste statistične regije – koroške regije.

Splošni pogoji za konzorcijskega partnerja so določeni na strani 8 javnega razpisa.

Če ste zainteresirani za konzorcij in izpolnjujete predpisane pogoje, vas vabimo, da svoj interes za sodelovanje prijavite do srede, 18. 10. 2023, na elektronski naslov: sonja.lakovsek@mocis.si.