V četrtek, 21. marca, je v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja potekala novinarska konferenca s predstavitvijo novo pridobljenega projekta Temeljne kompetence na Koroškem 2023–2029.

V projektu sodelujeta MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, iz Slovenj Gradca kot vodilni partner in Ljudska univerza Ravne na Koroškem kot konzorcijski partner. S projektom, ki je namenjen vsem odraslim v koroški regiji, želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja v današnji družbi. Veseli smo, da so odrasli tako pridobili možnost, da se vključijo v javnoveljavne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev temeljnih kompetenc. Do 30. 6. 2029 bo imelo najmanj 1872 odraslih možnost vključiti se v 189 skupin programov, 21 skupin že poteka. Prednost pri vključitvi v programe imajo odrasli, ki imajo končano največ srednjo šolo; aktivni nad 55 let in tujci.

 Programi se izvajajo po celotni koroški regiji, saj se želimo čim bolj približati kraju bivanja različnih ciljnih skupin. Odrasli lahko trenutno izbirajo med naslednjimi programi: osnove uporabe pametnega telefona in računalnika, osnovni računalniški tečaj, slovenščina za priseljence, tečaj angleščine, tečaj nemščine, kaligrafija, slovenski znakovni jezik, zdravje in vitalnost, kreiranje vizualnih vsebin in Canva; sproti pa na podlagi interesov nastajajo še novi programi. 

 Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.