III. strokovni posvet za delodajalce z naslovom „Vseživljenjsko učenje zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij“

V okviru 15. dnevov Svetovalnih središč Slovenije smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih ob podpori GZS Koroške gospodarske zbornice in Podjetniškega centra Slovenj Gradec, d. o. o., v četrtek, 24. oktobra 2019, organizirali že III. strokovni posvet za delodajalce z naslovom „Vseživljenjsko učenje zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij“. Posvet je potekal v idiličnem okolju Dvorca Bukovje v Dravogradu, udeležilo se ga je 40 predstavnikov različnih delodajalcev, združenj in drugih organizacij na trgu dela.

MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi s tovrstnimi dogodki – v okviru partnerstva za razvoj človeških virov – skupaj z GZS Koroško gospodarsko zbornico  vzpostaviti, poglobiti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki v koroški regiji. Vsako leto se pridružuje  tudi Podjetniški center Slovenj Gradec, d. o. o., kot lokalni pospeševalnik podjetništva v Mislinjski dolini in konzorcijski partner v projektu poslovne točke SPOT svetovanje Koroška. Cilj sodelovanja je povečati informiranost, dostop in še večje sodelovanje podjetij pri vključevanju njihovih zaposlenih v vseživljenjsko učenje.

Letošnji osredni gostje in govorci so bili Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor BSH hišni aparati d. o. o., Sara Lampret, vodja marketinga v podjetja TROIA d. o. o. in dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica SOFOS-a, Inštituta za  upravljanje znanja in razvoj talentov.

 »Na poti do visokih razvojnih ciljev, ki smo si jih dodali, 60.000 € dodane vrednosti, rast izvoza in kvalitetnih delovnih mest, socialne vzdržnosti in zdravega okolja nas vse skupaj čakajo številni izzivi tudi na področju razvoja kompetenc. Hiter razvoj  tehnologije, digitalizacija in nenehno inoviranje postavlja pred slehernega med nami nenehne  zahteve po novih strokovnih znanjih, novih podjetniških in digitalnih znanjih, sodelovanju in spremenjenem komuniciranju. Vseživljenjsko učenje je postalo imperativ profesionalnega razvoja vseh zaposlenih«, je poudaril Boštjan Gorjup.

Letošnji dobitniki prestižne ameriške nagrade Maximo World Award, podjetje TROIA d. o. o. so predstavil primer dobre prakse svojega podjetja, vzroke in načine izobraževanja, kadrovske potrebe in rešitve pri pridobivanju novih sodelavcev ter vlogo in pomen nenehnega izobraževanja vseh zaposlenih.

Dr. Danijela Brečko je v svojem prispevku predstavila pomen akumulacije znanja za organizacije kot tudi vire motivacije za zaposlene za vključevanje v vseživljenjsko obnavljanje kompetenc: »Pridobivanje in obnavljanje znanja je neogibno povezano s posameznikovo motivacijo. Same sposobnosti niso več dovolj, da bi se posameznik izobraževal, pri nizki motivaciji namreč še tako dobro razvite sposobnosti ne pridejo do izraza.«