Podelitev certifikatov NPK

Podelitev certifikatov NPK

Podelitev certifikatov NPK socialni oskrbovalec na domu

V torek, 28. 7. 2020, smo v prostorih Hiše Ančke v Slovenj Gradcu podelili certifikate 11 socialnim oskrbovalkam, ki so uspešno opravile postopek preverjanja in potrjevanja NPK. Vse so predhodno obiskovale 150-urni program priprav, ki obsega tudi 40 ur dela na terenu. Program izvajamo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 in je za udeležence brezplačen (sofinancira MIZŠ in EU iz ESS). Ob tej priložnosti gre zahvala tudi Koroškemu domu starostnikov, PE Slovenj Gradec, še posebej ge. Marjani Kamnik za strokovno, organizacijsko in materialno pomoč pri organiziranju in izvedbi programa.