V okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) sta se sodelavca Roman in Jernej udeležila izobraževanja na temo igrifikacije z naslovom Wonderland of education: Games and Gamification. Mednarodni projekt je potekal v Carigradu med 7. in 15. majem 2023. Skupina zaposlenih iz različnih ljudskih univerz v Sloveniji je v okviru Erasmus+ projekta KA1 spoznavala nove metode poučevanja, ki vključujejo elemente igre in igro kot način podajanja snovi (angleško: Game Based Learning).

Metodo igrifikacije smo po mobilnosti sodelavcev uspešno vključili v proces izobraževanja. Ta način popestritve podajanja učne snovi se je najbolj izkazal pri jezikovnih usposabljanjih tujcev, ki so pogosto zadržani in jim spoznavanje novih slovničnih pravil predstavlja težko premagljivo oviro. S pomočjo interaktivnih vaj, vključevanja elementov igre, kot so točkovanja, stopnje in nagrajevanja, smo uspešno popestrili predavanja slovenščine na nivoju A1.

Igrifikacijo uporabljamo tudi pri osnovnih računalniških usposabljanjih in med pripravo udeležencev pred drugimi Erasmus+ projekti. V času priprav na Erasmus+ mobilnost v Barceloni, ki jo je pripravil MOCIS za udeležence programa PUM-O, so mladostniki sestavljali človeške stroje (angleško: Human Machine). Gre za delavnico, katere namen je spoznavanje, sodelovanje in krepitev ekipnega duha. Na ta način se lahko člane skupine pripravi na druge, bolj zahtevne in formalne naloge, ki jih bo morala skupina premagati v prihodnje.

O Erasmus+ mobilnosti v Turčiji je bil objavljen blog (povezava).

Skupina zaposlenih se je odlično ujela in ohranila prijateljske stike tudi po prihodu v domovino, zato se že veselimo novih priložnosti in skupnih izzivov v prihodnosti.