MOCIS je akreditirana izobraževalna institucija za izvajanje Erasmus+ projektov, ki jih želimo omogočiti čim širšemu številu udeležencev naših programov. Trenutno načrtujemo mobilnost za udeležence PUM-O+ v Barceloni.

Koordinator Erasmus+ projektov je mladim predstavil temeljna načela in vrednote EU, program Erasmus+ ter načrtovano mobilnost v Španiji. Prijavijo se lahko vsi udeleženci PUM-a, ne glede na znanje tujega jezika ali morebitne druge ovire. Pomagali jim bomo, da jih premagajo, saj si želimo, da bi tudi tisti, ki sicer ne potujejo in nimajo teh priložnosti, pridobili mednarodno izkušnjo, nova znanja ter prijateljstva.

Nove mobilnosti Erasmus+ načrtujemo tudi za U3ŽO in za vse ostale skupine.