Usposabljanja za življenjsko uspešnost

S pomočjo financiranja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bomo izvajali naslednja programa:

 

  • Izzivi podeželja (UŽU-IP) je namenjen odraslim prebivalcem podeželja za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Program traja 120 ur. 
  • Moj korak (UŽU-MK) je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Program traja 120 ur.