Vpisanim kandidatom za sodelovanje v mednarodni mobilnosti so bile predstavljene prednosti udeležbe v projektu Erasmus+, ki bo januarja potekal v Barceloni. Izbor udeležencev je potekal transparentno in vključujoče.

Predviden datum pričetka je 21. januarja 2024 in zaključek 30. januarja 2024. V tem času bodo mladi pridobivali in nadgrajevali kompetence, ki so in bodo na trgu dela pomembne v prihodnosti. Spoznali bodo uporabna digitalna orodja, načrtovali karierne cilje in se naučili raziskati zaposlitvene priložnosti v EU. Sestavili bodo lastni karierni načrt, predlog projekta za podjetje in napisali vlogo za zaposlitev.

V času Erasmus+ mobilnosti bodo udeleženci PUM-O tesno medsebojno sodelovali, tako v času uradnega programa kot v prostem času. V obeh primerih bo poudarjen pomen timskega dela, sodelovanja in strpnosti. Preprečevanje diskriminacije, boj proti podnebnim spremembam, varovanje okolja, vključevanje in drugi cilji trajnostnega razvoja jih bodo spremljali ves čas trajanja projekta, ki je zastavljen v skladu s prioritetami programa Erasmus+. 

Sledila bosta še dva pripravljalna sestanka, ki bosta namenjena pripravam udeležencev na bivanje in izobraževanje v Barceloni.

Projekt organizira MOCIS s sredstvi programa Erasmus+, ki ga financira Evropska unija.