Ob ponedeljkih je potekala ustvarjalna delavnica Spretni prsti, v katero so se vključevale osebe s posebnimi potrebami. Sledili smo trendom  ponovne uporabe in večina izdelkov je narejenih iz že odsluženih materialov.  Ker je nastalo kar precej izdelkov, smo  se jih odločili predstaviti širši javnosti v vitrinah Centra za družine na Glavnem trgu.
 
Ob prijetnem  druženju udeležencev, staršev, strokovnih delavcev Mocisa, podžupanje Martine Šisernik in naključnih mimoidočih, smo dali na ogled razstavljene izdelke. Na dogodku ni manjkalo zahval Mocisu, strokovnim delavcem in Ozari, kjer so izdelali zabojčke za vitrino..