OSNOVNA ŠOLA

Program osnovna šola za odrasle

Namenjen je mladostnikom in odraslim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem možnost nadaljnjega izobraževanja v srednješolskih izobraževalnih programih.

 

 

Povabilo k vpisu

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vabi k vpisu v program OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE.

Informativni dan: sreda, 21. 9. 2022, od 8.00 do 14.00.

S predavanji pričnemo oktobra 2022.

Več o vpisu si preberite v JAVNEM POZIVU K VPISU v program OŠO – povezava na celotni dokument.

Kdo se lahko vpiše v osnovno šolo za odrasle?

  • V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor ima končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred devetletke.
  • Vpisi so možni septembra in januarja.
  • Odrasli se lahko vpišejo tudi med letom.

Katere dokumente potrebujete za vpis?

  • Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti.
  • Izkaz ali spričevalo zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda.
  • Osebni dokument s sliko.

Šolanje je brezplačno, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je skrajšan in prilagojen izobraževanju odraslih. Udeleženci zaključijo dva razreda v enem šolskem letu.  Pouk poteka od tri do petkrat tedensko v popoldanskem času (od 16. do 19. ure). Vzporedno tečejo predavanja iz treh ali štirih predmetov. Izpiti potekajo po končanih predavanjih. Šolanje se zaključi z opravljanjem nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto sproti določi minister.

VPISOV V OSNOVNO ŠOLO

PREDMETOV

SVETOVALKE ZA PODPORO

LET DELOVANJA

Kontakt

Organizatorka izobraževanja odraslih za OŠ:

Kristina Navotnik

Telefon: 070 165 190

E-naslov: kristina.navotnik@mocis.si

Vse dodatne informacije o programu dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih za OŠ.