Innovative approaches for motivating and engaging adult learners in lifelong learning (KA104 – mobilnost v izobraževanju odraslih)

Trajanje: 1. 9. 2019–31. 8. 2021 

Mobilnosti v okviru projekta:

 • 2 x izobraževalni obisk na delovne mestu 
 • 1 x strukturirani tečaj ali usposabljanje  

   

  Partnerske organizacije:

  1. Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahme (LINZ, AVSTRIJA, NGO)
  2. CEA Bajo Guadalentín, Center za izobraževanje odraslih, javni zavod  (ALHAMA DE MURCIA) 
  3. Sivis Study Centre, Center za izobraževanje odraslih, javni zavod (TURKU, FINSKA)

    Namen projekta: 

    Večja pripravljenost in usposobljenost zaposlenih za motiviranje in vključevanje starejših v vseživljenjsko učenje, vnašanje novih znanj in pristopov v samo prakso izobraževanja oziroma vodenje in upravljanje zavoda ter tako tudi posledično večja uspešnost same organizacije in zadovoljstvo njenih uporabnikov. Nova znanja in izkušnje nam bodo pomagale postati bolj učinkoviti pri svojem delu, da bomo lahko izobraževalne vsebine še bolje ponuditi lokalnemu prebivalstvu, zlasti tistim, ki se do sedaj iz različnih razlogov niso udeleževali.

    Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.