Events at MPIK Slovenj Gradec

Konstitutivna seja strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v koroški regiji s strokovnim prispevkom. Izvajalci svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (MOCIS in Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA), se povezujejo z organizacijami, ki v lokalnem oziroma regionalnem okolju izvajajo različne svetovalne in izobraževalne dejavnosti za odrasle, […]