ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Veseli smo, da smo del partnerstva, kjer bomo za zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih pripravili in izvedli različne programe usposabljanj s področja uporabe IKT-tehnologije v izobraževanju, izbire in uporabe andragoških metod in didaktičnih pristopov, značilnosti različnih ciljnih skupin in drugih področij. Cilj projekta je tudi pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb izobraževalcev odraslih v neformalnem izobraževanju.

Trajanje projekta: 19. 6. 2020–31. 10. 2022

Partnerji v projektu: UPI – ljudska univerza Žalec (poslovodeči partner), Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto, Zasavska ljudska univerza

Ciljna skupina: so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Aktivnosti projekta:

 • priprava, organizacija in izvedba programov usposabljanj;
 • aktivnosti za pripravo strokovnih podlag;
 • animacija in promocija projekta;
 • predstavitev rezultatov projekta. 

V okviru projekta bomo:

 • pripravili in potrdili (strokovni aktiv pri poslovodečem partnerju) vsaj 3 programe izpopolnjevanj v času trajanja projekta (od tega smo 1 program izpopolnjevanja že priložili elaboratu);
 • v skladu s terminskim načrtom organizirali 90 izvedb usposabljanj, pri čemer bo vsak konzorcijski partner poskrbel za 15 izvedb;
 • v programe izpopolnjevanj vključili 1260 udeležencev NIPO, od katerih bo programe izpopolnjevanj uspešno zaključilo vsaj 1236 udeležencev NIPO;
 • pripravili 1 strokovne podlage.

Programi:

 1. Kombinirano učenje – priložnosti in izzivi
 2. Izvajanje pouka na daljavo
 3. Skrb zase v delovnem okolju in doma
 4. Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje, Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine z NLP

Več informacij:

Petja Balažič

070 195 099

petja.balazic@mocis.si

Projekt financira/sofinancira:

Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

Povezave:

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si