Vključim.se

VKLJUČIM.SE – Pilotni program za spodbujanje socialne vključenosti državljank tretjih držav

Ustvarili smo pilotni program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Velenja, ki smo ga poimenovali VKLJUČIM.SE.

Uspešno smo izpeljali tri skupine – 1 v Slovenj Gradcu in 2 v Velenju.

Namen programa:

Program VKLJUČIM.SE smo pripravili za državljanke tretjega sveta, ki so zaradi svoje specifičnosti v manjši meri vključene v družbo in na trg dela v Sloveniji. Osrednji namen programa je torej vzpodbuditi te ženske k aktivnejši participaciji, in sicer z predstavitvijo različnih možnosti za aktivnejše sodelovanje (motiviranje za sodelovanje, iskanje zaposlitve, predstavitev programov v lokalnem okolju, računalniško opismenjevanje).

Poudarek pri izvajanju programa je na razvijanju medosebne in družbene kompetence. Te kompetence pokrivajo vse vrste obnašanja, ki jih ima posameznik pri učinkovitem in konstruktivnem sodelovanju v svojem družbenem in delovnem okolju, še posebej v naraščajočih raznolikih družbah. Program je naravnan tudi na razvijanje socialnih kompetenc z namenom, da začnejo bolje razumevati sebe in s tem tudi druge ljudi, s katerimi živijo in se srečujejo.

Udeleženke so skozi program dosegle naslednje cilje:

 • izboljšale motivacijo za sproščeno in prepričljivo kominciranje pri iskanju zaposlitve;
 • povečale občutek lastne vrednosti in zaupanja vase;
 • znale sodelovati v pogovoru v različnih konkretnih situacijah;
 • spoznale svoje pravice in dolžnosti v Sloveniji;
 • naučile organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami; pisati, oblikovati in tiskati besedilo ter uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;
 • spoznale aktivne in pasivne oblike iskanja zaposlitve; prepoznale svoja znanja, veščine in izkušnje; napisale ponudbo za delo in življenjepis ter se pripravile na zaposlitveni intervju.

Podrobne vsebine programa po sklopih:

UVOD (1 ura)

 • Predstavitev programa
 • Spoznavanje udeleženk

SAMOPODOBA (12 ur)

a.)  Občutek lastne vrednosti:

 • kaj je, kje ga dobimo, izgubimo
 • posledice slabega občutka lastne vrednosti
 • zakaj in kako ga izboljšati

b.)  Komunikacija:

 • kaj je in kaj ni (manipulacija)
 • osnovni elementi in glavne ovire

c.)  Motivacija:

 • kaj je razlika med motivacijo in samomotivacijo
 • Zakaj do nečesa čutimo pripadnost
 • Razlika med izbiro in prisilo

TUJKE V SLOVENIJI (4 ure)

a.)  Ustanove in institucije:

 • Predstavitev Zavoda za zaposlovanje, Upravne enote, CSD, Zavoda za zdravstveno zavarovanje…

b.)  Potek izobraževanja:

 • Vrtci, osnovne šole, srednje šole, študij, izobraževanje odraslih.

Pravice in dolžnosti

 • Predstavitev pravic in dolžnosti tujk v republiki Sloveniji.

UPORABNA SLOVENŠČINA (8 ur)

a.)  Govorni nastop:

 • Priprava in izvedba govornega nastopa na temo po lastni želji
 • Snemanje in analiza govornega nastopa

b.)  Situacije v vsakdanjem življenju:

 • Pogovor z razrednikom, zdravnikom, na policijski postaji,…

IKT TEHNOLOGIJA (12 ur)

a.)  Spoznavanje računalnika:

 • Urejanje datotek

b.)  Prošnje, ponudbe za delo in življenjepis:

 • Pisanje in tiskanje besedil v Wordu

c.)  Uporaba interneta in e-pošte:

 • Spoznavanje različnih portalov (infotujci.si, ess.gov.si …)
 • Pošiljanje in prejemanje e-pošte

 

POT DO ZAPOSLITVE (12 ur)

Prosta delovna mesta:

 • Aktivne in pasivne metode iskanja
 • Zaposlitveni profil

Zaposlitveni intervju:

 • Pisno in ustno komuniciranje z delodajalcem
 • Snemanje in analiza zaposlitvenega intervjuja
 • Obisk Zavoda za zaposlovanje

IZBIRNE VSEBINE (4 ure)

Udeleženke po lastni želji izberejo eno od naslednjih aktivnosti:

 • Obisk prireditve, knjižnice, kulturnega dogodka
 • Priprava tradicionalnih slovenskih jedi
 • Ustvarjalna delavnica
 • Kako pomagam svojemu otroku pri učenju
 • Po želji udeleženk

VKLJUČENA.SEM (1 ura)

 • Reševanje anketnih vprašalnikov
 • Zaključek programa

Projekt sta sofinancirali Ministrstvo RS za  notranje zadeve in Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

Več informacij: 02 88 46 400, info@mocis.si