Na MOCIS-u, Centru izobraževanja odraslih v Slovenj Gradcu, smo 8. 7. 2021 zaključili eno izmed mobilnosti v okviru projekta Erasmus+. Izvedli smo virtualen strukturiran tečaj s petimi srečanji ter samostojnim individualnim in skupinskim delom. Tečaj so pripravili naši partnerji iz Avstrije (Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen, Linz). Kljub temu, da smo tečaj izvedli na daljavo, smo pridobili veliko novih znanj in spoznali nove partnerje ter druge načine dela iz tujine. Izpopolnili smo tudi naše spretnosti dela in učenja na daljavo, kar nam bo koristilo tudi pri našem nadaljnjem delu.   

Skupina šestih zaposlenih z MOCIS-a je tako pod vodstvom partnerjev iz tujine nadgradila strokovno in zlasti uporabno znanje na področju motiviranja in vključevanja odraslih na področju vseživljenjskega učenja. Vsebinski poudarek je bil na razvoju lastnih strokovnih kompetenc, učinkovitem postavljanju ciljev pri delu, učinkoviti komunikaciji, načrtovanju dela in reševanju težav glede motivacije in neudeležbe. Skupaj smo pripravljali tudi osnutke novih vsebin za doseganje večjega števila udeležencev (zlasti ranljivih skupin) in spoznavali nova spletna orodja za načrtovanje dela (npr. Vision board) in komunikacijo ter oglaševanje (podcast, kratke multimedijske objave).

Nova znanja in izkušnje nam bodo pomagale postati bolj učinkoviti pri svojem delu, da bomo lahko izobraževalne vsebine še bolje ponudili lokalnemu prebivalstvu, zlasti tistim, ki se do sedaj iz različnih razlogov niso udeleževali. Izboljšali smo tudi znanje tujega jezika (angleščine in nemščine), pridobili medkulturne kompetence in novo znanje o partnerski državi, zlasti na področju izobraževanja odraslih.