Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Oktobra 2012 smo začeli uvajati model ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih (UVNPZ). Vrednotenje je namenjeno vsem, ki bi želeli svoja znanja, pridobljena izven šolskega sistema, prepoznati in jih temu primerno ovrednotiti. S tem si kandidati povečajo in olajšajo možnosti za: vključitev v formalno izobraževanje, pridobitev NPK, pregled in opis lastnega znanja in izkušenj in s tem povečanje lastne samozavesti, povečanje možnosti zaposlovanja in konkurenčnosti na trgu dela.

Rezultati projekta so vidni s klikom na naslednjo povezavo: REZULTATI UVNPZ.