V sredini marca smo se tudi izobraževalci odraslih znašli pred novim izzivom, saj smo morali tako kot ostale izobraževalne ustanove prekiniti vsa naša izobraževanja v tradicionalni obliki. Začeli smo z delom od doma; stike s sodelavci smo ohranjali preko videokonferenc in tako naštudirali različne oblike dela na daljavo tudi z našimi udeleženci. Naša velika prednost je bila, da smo že imeli urejene spletne učilnice za poučevanje v srednješolskih programih, iz katerih smo črpali izkušnje in jih nadgrajevali.

Seveda ta prehod kljub temu ni bil lahek, saj smo morali najprej preveriti, kateri udeleženci imajo dostop do ustrezne sodobne tehnologije, hkrati pa se posvetovati tudi z izvajalci programov o primernem načinu nadaljevanja učenja na daljavo. Obojim, tako udeležencem kot tudi izvajalcem, smo ponudili pomoč pri uporabi novih aplikacij. Da bi profesorjem in udeležencem olajšali osvajanje znanja, smo postavili tudi javno dostopno spletno učilnico na temo, kako lahko ustvarijo svoja videogradiva z brezplačnimi in preprostimi programi. Naša organizatorka je sestavila nekaj nasvetov in videonavodil, kako se lotiti priprave takšnih gradiv. Na ta način želimo prikazati učenje čim bolj razumljivo, pristno in hkrati čim bolj podobno učenju v učilnici.

Danes tako na daljavo potekajo številni naši programi (osnovna šola, srednješolski programi, tečaji računalništva, tujih jezikov, slovenščine za priseljence, program PUM-o) in dejavnosti (univerza za tretje življenjsko obdobje, večgeneracijski center, informiranje in svetovanje odraslim). Stike z udeleženci ohranjamo preko videokonferenc, mesengerja in e-pošte.

Na enem mestu smo zbrali tudi vsa gradiva za samostojno učenje iz različnih tematskih področjih, do katerih lahko dostopajo obiskovalci naše spletne strani. Ustvarili smo nov YouTube kanal večgeneracijskega centra, preko katerega delimo razne videoposnetke, ki jih snemamo sami: kuhanje in peka, jezikovne klepetalnice, gibanje, pripovedovanje avtorskih zgodb za otroke in podobno. Ponujamo tudi možnost brezplačnega ugotavljanja in vrednotenja jezikovnih znanj, kjer udeleženci opravijo testiranje svojega znanja kar preko elektronskega obrazca, ustno preverjanje pa poteka po telefonu ali preko videoprogramov.

Kot lahko razberete, se naše poslanstvo – naj teče učenje skozi življenje – nadaljuje. V situaciji, v kateri smo se znašli, smo tudi izobraževalci odraslih pridobili nova znanja in dragocene izkušnje s področja dela na daljavo z našimi udeleženci. Kljub temu pa pogrešamo pristne stike in poučevanje v učilnici, zato si želimo, da se kmalu spet vsi zdravi srečamo v naših prostorih.