Na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, in v Večgeneracijskem centru Andeški hram smo se spoprijeli z izzivom, kako udeležence animirati, da se tujega jezika učijo na drugačen način. Skozi ves proces smo veliko pridobili, tako predavatelji kot udeleženci.

Jezikov so se na daljavo najprej učili udeleženci U3ŽO, ki so dobili povezavo do skupne spletne table »Padlet«. To je enostavno spletno orodje, ki omogoča sodelovanje na daljavo. Tam so udeleženci lahko dostopali do videoposnetkov, virtualnih nalog, poučnih iger, kvizov in podobnih vsebin, preko katerih so se jezika učili na zabaven in sproščen način.

Za udeležence jezikovnih klepetalnic smo najprej posneli nekaj videoposnetkov z nalogami. Ustvarili smo YouTube kanal, kjer so zbrani vsi posnetki Večgeneracijskega centra Andeški hram.

Kaj hitro smo si upali udeležence povabiti tudi na virtualna srečanja v živo preko programa ZOOM. Z vabilom smo jim poslali navodila, kako namestiti program, ves čas pa smo jim nudili tudi podporo preko telefona ali e-pošte. Tedensko se sedaj nemške in angleške klepetalnice udeležuje povprečno 5 udeležencev. Vsebine vključujejo veliko animiranih vsebin, »kolo besed«, ugank in podobnega.

Na daljavo se učijo tudi udeleženci osnovne šole za odrasle (angleščina) in nekateri udeleženci individualnih tečajev (nemščina). Tudi za njih smo pripravili splete učilnice (Moodle), spletne table (Padlet), animirane vsebine in razlage snovi, posnete s programom OBS. Pri mlajših tečajnikih se je način učenja na daljavo izkazal celo za bolj učinkovitega, saj animirane vsebine veliko bolj pritegnejo in povečajo zbranost.

Ker delo poteka na daljavo, se nekaterim skupinam pridružujejo tudi udeleženci iz  drugih občin. Preko spleta torej ni nobenih meja. Vse morebitne tehnične težave lahko premostimo skupaj, na koncu pa nas večina ugotovi, koliko prednosti ima tak način dela. Res je pomembna le volja in veselje do tujega jezika, tako pa na koncu vedno najdemo pot drug do drugega.

Sabina Zorjan