Svetovalno središče ISIO Koroška vas vabi na brezplačno vrednotenje (testiranje) sporazumevanja v angleškem in nemškem jeziku.

KDAJ?

V mesecu aprilu in maju 2020, vsak dan med 8. in 14. uro.

KJE?

Preko telefona (070 601 765), elektronske pošte (janja.bartelj@mocis.si) in videopovezave (po dogovoru).

KAKO?

  • Testiranje bo potekalo v dveh delih – pisno (elektronski vprašalnik) in ustno (videopovezava).
  • Po zaključku vrednotenja vam bomo izdali potrdilo z opisom jezikovnega znanja, vas umestili na evropsko jezikovno lestvico (A1–C2) in podali priporočila za nadgradnjo jezikovnega znanja. Potrdilo vam bomo poslali po pošti na vaš naslov takoj, ko bo to mogoče.
  • Svetovalke iz Svetovalnega središča ISIO Koroška vam bodo dodatno predstavile možnosti jezikovnega izobraževanja na Koroškem.

Predhodne prijave niso potrebne, dovolj je vaš izražen interes preko telefona ali elektronske pošte, od koder vas bomo vodili naprej.

Posebej priporočljivo za podjetja in zaposlene

Veselimo se vašega sodelovanja.

Lep pozdrav

Vaš MOCIS

Ugotavljanja in vrednotenje vašega znanja poteka v okviru delovanja Svetovalnega središča ISIO Koroška in projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih na Koroškem (2016–2022).