Počitniško varstvo letak
Vse potrebne informacije o počitniškem varstvu 
bodo starši prejeli 6. 6. 2024 s strani šole, ki jo otrok obiskuje.