Logo_TK_na_koroškem
I_feel_logo
EU_Logo

Temeljne kompetence na Koroškem – TK na Koroškem

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Poslovodeči partner: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

Konzorcijski partner: Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Ciljna skupina projekta so odrasli. Posebno pozornost bomo namenjali naslednjim skupinam odraslih:

  • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje ali manj),
  • aktivnim, ki so stari 55 let ali več, in
  • tujcem.

 

Sofinancirali se bodo izobraževalni programi za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. Odrasli se bodo lahko vključili v naslednje programe:

  • programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (Beremo in pišemo skupaj, Moje delovno mesto, Izzivi podeželja, Moj korak itd.);
  • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;
  • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev;
  • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle;
  • javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle;
  • neformalni izobraževalni programi (tečaji tujih jezikov, komunikacije, računalništva, trajnosti, finančne pismenosti, zdravega življenjskega sloga ipd.) in
  • programi priprav na izpite iz slovenščine.

 

Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov. Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

V ČASU OD 1. 2. 2024 NAPREJ SE IZVAJAJO NASLEDNJI PROGRAMI:
Ime programa Čas in lokacija izvedbe Datum začetka in zaključka (predvidenega) programa Št. ur programa
1. Osnove uporabe pametnega telefona in računalnika

ponedeljek in sreda

9.00–11.30

Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka

5. 2. 2024–25. 3. 2024 40
2. Osnove uporabe pametnega telefona in računalnika

ponedeljek in petek

10.00–12.30

Center Lopan, Šolska c. 55, 2382 Mislinja

19. 2. 2024–8. 4. 2024 40
3. Osnovni računalniški tečaj

torek in četrtek

14.00–16.30

MOCIS, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec

5. 3. 2024–16. 4. 2024 40
4. Osnove uporabe pametnega telefona in računalnika

torek

10.00–13.00

MOCIS, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec

20. 2. 2024–23. 4. 2024

 

40
5. Osnove uporabe pametnega telefona in računalnika

četrtek

10.00–13.00

MOCIS, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec

22. 2. 2024–25. 4. 2024 40
6. UŽU-Moj korak

sreda in petek

8.00–11.00

Ozara, d. o. o., Lepa pot 4, 2380 Slovenj Gradec

1. 3. 2024–5. 7. 2024 100
7. Slovenščina kot drugi in tuji jezik

ponedeljek, sreda in petek

8.00–10.30/9.00–12.00

Center za družine, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec

21. 2. 2024–30. 6. 2024 180
8. Osnove uporabe pametnega telefona in računalnika

torek in sreda

9.00–11.30

Društvo paraplegikov, Ronkova ul. 6, 2380 Slovenj Gradec

26.  3. 2024–14. 5. 2024 40
9. Poslovna nemščina

ponedeljek in četrtek

14.00–16.15

Nieros, d. o. o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

7. 3. 2024–22. 4. 2024 40
10. Osnovni tečaj nemškega jezika

ponedeljek in sreda

16.30–18.45

MOCIS, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec

11. 3. 2024–24. 4. 2024 40
11. Poslovna angleščina

sreda

13.00–15.15

MPIK, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

13. 3. 2024–12. 6. 2024 40
12. Tečaj angleškega jezika A1

ponedeljek in sreda

16.30–18.45

Center Lopan, Šolska c. 55, 2382 Mislinja

3. 4. 2024–20. 5. 2024 40

13.  

Tečaj angleškega jezika A1 

ponedeljek in torek 

8.00–11.00 

 Dani AFC, d. o. o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec 

18. 3. 2024–22. 4. 2024 

40 

14.

Kreiranje vizualnih

vsebin in Canva

ponedeljki in četrtki

17:30 – 19:45

MOCIS, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec

10. 4. 2024 – 27. 5. 2024 40

15. 

Kreativno pisanje kratkih zgodb 

torek in četrtek 

17.30–19.45 

Center za družine, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec 

6. 5. 2024–27. 6. 2024 

40 

PREDSTAVITEV PROJEKTA TEMELJNE KOMPETENCE NA KOROŠKEM NA NOVINARSKI KONFERENCI

V četrtek, 21. marca, je v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja potekala novinarska konferenca s predstavitvijo novo pridobljenega projekta Temeljne kompetence na Koroškem 2023–2029.

V projektu sodelujeta MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, iz Slovenj Gradca kot vodilni partner in Ljudska univerza Ravne na Koroškem kot konzorcijski partner. S projektom, ki je namenjen vsem odraslim v koroški regiji, želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja v današnji družbi. Veseli smo, da so odrasli tako pridobili možnost, da se vključijo v javnoveljavne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev temeljnih kompetenc. Do 30. 6. 2029 bo imelo najmanj 1872 odraslih možnost vključiti se v 189 skupin programov, 21 skupin že poteka. Prednost pri vključitvi v programe imajo odrasli, ki imajo končano največ srednjo šolo; aktivni nad 55 let in tujci.

Programi se izvajajo po celotni koroški regiji, saj se želimo čim bolj približati kraju bivanja različnih ciljnih skupin. Odrasli lahko trenutno izbirajo med naslednjimi programi: osnove uporabe pametnega telefona in računalnika, osnovni računalniški tečaj, slovenščina za priseljence, tečaj angleščine, tečaj nemščine, kaligrafija, slovenski znakovni jezik, zdravje in vitalnost, kreiranje vizualnih vsebin in Canva; sproti pa na podlagi interesov nastajajo še novi programi. Več informacij o izvajanju projekta lahko najdete na spletnih straneh MOCIS-a in Ljudske univerze Ravne. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Izjava direktorice MOCIS-a, Sonja Lakovšek:

Veseli smo, da lahko po več kot enoletnem premoru odraslim ponovno ponudimo, da pridobijo nova znanja in kompetence brezplačno. Projekt še posebej nagovarja tiste odrasle, ki si udeležbe na tečajih iz različnih razlogov ne morejo sami plačati. Vsi pa vemo, da so potrebe po novih znanjih v današnji, hitro spreminjajoči se družbi, velike.

Ponosna sem, da sva se v projekt povezali dve ljudski univerzi, katerih poslanstvo je skrb za spodbujanje vseživljenjskega učenja med ljudmi in sodelovanje z različnimi ključnimi deležniki, ki nam nudijo podporo pri promoviranju široke palete dejavnosti izobraževanja odraslih.

Projekt Temeljne kompetence na Koroškem je pomemben projekt ne samo za naš zavod, ampak za celotno regijo, saj bomo poskrbeli, da se bodo programi izvajali v različnih krajih in čim bližje kraju bivanja zainteresiranih udeležencev.

Izjava direktorice Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Maja Marija Sadar:

»Ljudska univerza Ravne na Koroškem v svoji vlogi izobraževalca odraslih že skoraj 65 let skrbi za pridobivanje znanj, veščin ter spretnosti odraslih v Mežiški dolini in širše.

Projekt Temeljne kompetence 2023─2029 predstavlja za nas dodatno obogatitev že tako pestre ponudbe in še boljšo prepoznavnost zavoda kot takšnega.

Naš cilj je vključitev čim širšega kroga prebivalcev Koroške, ki jim bomo ponudili kvalitetne programe izobraževanj. Z izboljšanjem njihovih kompetenc, ki jih potrebujejo bodisi zaradi potreb na trgu dela, bodisi zaradi osebnega razvoja, jih bomo opolnomočili za življenje v sodobni družbi.

Veseli nas, da bomo s pomočjo brezplačnih programov, ki jih projekt omogoča, lahko povečali vključenost v vseživljenjsko učenje, še posebej ranljivih skupin.

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem bomo tudi pri projektu TK na Koroškem 2023─2029 delovali v okviru našega slogana in skupaj z udeleženci širili, dopolnjevali in nadgrajevali znanje.«

Izjava izvajalca osnovnega računalniškega tečaja, Roman Herlah:

»V sodobnem digitalnem svetu, kjer se informacije in storitve vse bolj selijo na splet, je digitalna pismenost postala ključnega pomena za vključenost in uspeh v družbi. Medtem ko se mlajše generacije pogosto “rojevajo z digitalnimi napravami v roki”, se nižje izobraženi in starejši odrasli soočajo s številnimi izzivi pri pridobivanju digitalnih veščin, ki so vse bolj pomembne v vsakdanjem življenju. Za rešitev teh izzivov in spodbujanje digitalne vključenosti izvajamo tečaje digitalne pismenosti, namenjene posebej nižje izobraženim in starejšim odraslim. Glavni cilj teh tečajev je opolnomočiti udeležence, da se naučijo osnovnih računalniških veščin. Potrebno se je zavedati, da so starejši običajno manj samozavestni pri uporabi digitalnih tehnologij, saj imajo večkrat strah pred napakami predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj.

Na tečajih udeleženci pridobivajo temeljna znanja in veščine, ki jim omogočajo lažjo vključenost v sodobno družbo. Poleg tehničnih veščin se učijo tudi pomembnih vidikov digitalne varnosti, prepoznavanja spletnih tveganj in kritičnega razmišljanja pri uporabi spleta. Veseli me, da lahko opazujemo napredek in samozavest, ki jo udeleženci pridobijo med tečajem. Ko vidijo, kako lahko s pomočjo digitalnih orodij izboljšajo svoje vsakdanje življenje, se motivacija in samozavest hitro poveča. Tečaji digitalne pismenosti so prilagojeni potrebam in interesom udeležencev ter potekajo v manjših skupinah, kjer se ustvarja sproščeno in podporno učno okolje.«

Izjava udeleženke programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Diana Ostroverkh:

»Slovensko se učim, da bi se lažje integrirala v slovensko kulturo, razumela ljudi — moje slovenske prijatelje in mojega fanta. Učenje jezika države, v kateri trenutno živiš, je tudi izraz spoštovanja do te države.

Vse se začne z jezikom – bodisi nakup v supermarketu ali lekarni, služba, spoznavanje, varnost na cesti in tvoj razvoj. Več jezikov kot znaš, več možnosti napredka imaš, ne glede na to, kako se bo odvijalo tvoje nadaljnje življenje.«

Informacije o projektu:

Urška Novak Lešnik

040 164 612

urska.novak@mocis.si

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.