II. strokovni posvet za delodajalce: »Vpliv izobraževanj na rast podjetij«

V četrtek, 27. septembra smo se že drugič družili s Koroškimi delodajalci na strokovnem posvetu “Vpliv izobraževanj zaposlenih na rast podjetja”, ki je potekal od 9. do 11. ure, v MPIK-u v Slovenj Gradcu.

Strokovni posvet je bil namenjen splošni in strokovni javnosti, predvsem pa delodajalcem, saj želi MOCIS, kot nosilec dveh projektov, namenjenih svetovanju in pridobivanju kompetenc zaposlenih odraslih, in soorganizator Podjetniški center Slovenj Gradec, kot lokalni pospeševalnik podjetništva v Mislinjski dolini, vzpostaviti, poglobiti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji, s ciljem povečanja dostopa in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje zaposlenih. Osrednja govorca sta bila TANJA SKAZA, direktorica in solastnica družinskega podjetja Plastika Skaza iz Velenja in MARKO IRŠIČ, direktor Zavoda Rakmo iz Ljubljane. Oba sta predala veliko zanimivih informacij in navdušila vse prisotne.

Posveta se je udeležilo kar 40 predstavnikov različnih podjetij in organizacij.

Na MOCIS-u se veselimo se nadaljnjega povezovanja in konstruktivnega sodelovanja v Koroški regiji in širše.