22. 9. 2021

9.00–11.00, pred stavbo Upravne enote
Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380
Slovenj Gradec
»Stojnica @znanja« Svetovalnega središča za
izobraževanje odraslih @MOCIS

23. 9. 2021

9.00-14.00, Kulturni dom Slovenj Gradec,
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
Dan za znanje in V. strokovni posvet za
delodajalce: »ZAPOSLOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI
CIVILIZACIJSKA NORMA?«

24. 9. 2021

10.00-12.00, MOCIS, Meškova ulica 21, 2380
Slovenj Gradec

Dan svetovalnih pripomočkov – dan za SVOS
Predstavitev SVOS na PUM-o Slovenj Gradec
in promocija svetovalnih pripomočkov v javnih
zavodih MO Slovenj Gradec.

Več informacij: