V. strokovni posvet za delodajalce

V. strokovni posvet za delodajalce

V četrtek, 23. septembra 2021, se je v slovenjgraškem Kulturnem domu dogajal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje smo organizirali na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu so aktivno sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur, Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Rdečo nit je predstavljalo zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili smo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi. Strokovne prispevke so pripravili: Mag. Andreja Dobrovoljc z Andragoškega centra Republike Slovenije, Janja Bartelj in Irena Šmid Jeram z MOCIS-a, Moira Kobše iz Ozare d. o. o., mag. Mateja Tajnšek iz Mestne občine Slovenj Gradec, Andreja Pezdirc Vehovar z Zavoda RS za zaposlovanje, dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka. Posveta sta se udeležila tako župan Slovenj Gradca, Tilen Klugler, kakor podžupanja Martina Šisernik, dve strokovni sodelavki iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, svoj nagovor pa je preko video povezave poslal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve, Janez Cigler Kralj.

V treh delovnih skupinah smo se dotaknili prepletajočih področij. Prva delovna skupina je obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Udeleženci so raziskali obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali kar nekaj konkretnih ter kratkoročno izvedljivih predlogov za izboljšave. Druga skupina je obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja. Člani skupine so razpravljali o različnih vzpodbudah za delodajalce ter podpornem okolju za invalide – npr. osebna asistenca. Tretja delovna skupina je skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala je vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Ob zaključku pa smo predstavili navdihujočo uspešno poslovno pot mladega podjetnika, direktorja Zavoda Nova moč, Jureta Srebrovića, ki je slep od rojstva.

Prispevek RTVSLO: Kako preseči težave pri zaposlovanju invalidov?

Prispevek KOR TV V strokovni posvet za delodajalce, MOCIS

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si

Dan za znanje in V. strokovni posvet: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dan za znanje in V. strokovni posvet: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

VABILO

 

V četrtek, 23. septembra 2021, bo potekal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

od 9. do 14. ure v Kulturnem domu Slovenj Gradec (Francetova cesta 5).

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje organiziramo na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še:  Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zavod Ruj – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa in drugi.

Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, Akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi.

Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Ključno izhodišče predstavlja krepitev socialnega dialoga med deležniki.

K sodelovanju dodatno vabimo vsa podjetja, direktorje in predstavnike kadrovskih služb, organizacije in posameznike, ki se v lokalnem in širšem okolju srečujete s temo invalidnosti in oviranosti. Na posvetu boste lahko delili svoje izkušnje in primere dobrih praks v delovnih skupinah.

V treh delovnih skupinah se bomo dotaknili prepletajočih področij:

  • Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave.
  • Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave.
  • Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Na strokovni posvet se s klikom prijavite preko elektronskega obrazca, kjer predhodno izberete sodelovanje v izbrani delovni skupini.

Za dodatne informacije in podrobnejše dogovore glede sodelovanja na strokovnem posvetu smo vam na razpolago na elektronskem naslovu janja.bartelj@mocis.si in telefonski številki 070 601 765.

Janja Bartelj,

organizatorka izobraževanja odraslih in svetovalka v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih@MOCIS

V. strokovni posvet za delodajalce

DELODAJALCI – dodatna sredstva za izobraževanje

Delodajalci!

Želite pridobiti sredstva za dodatna izobraževanja in usposabljanja vaših starejših zaposlenih?

V MOCIS-ovem svetovalnem središču vam pomagamo pri pripravi vloge in strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi izobraževanj in usposabljanj.

Pohitite! Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JR ASI 2021) je odprt zgolj 4 dni.

 

 

Rok za oddajo vlog:

Vlogo lahko vlagatelji vložijo od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure. Obravnavali bomo vse vloge, ki bodo oddane v času odprtja javnega razpisa. Vlagatelj lahko pošlje samo eno vlogo na enega od načinov, predstavljenih v nadaljevanju.

Vrednost javnega razpisa: 4.728.520,00 EUR.

 

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja: SKLOP A: svetovanje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (izjema podjetja do 9 zaposlenih in podjetja, ki si lahko sama pripravijo strategijo); SKLOP B: usposabljanja na področju razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

· B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,

· B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih,

· B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

 

Preberite več:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-asi

Brezplačno svetovanje za znanje zaposlenih

Brezplačno svetovanje za znanje zaposlenih

Zaposleni, ki bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje, bolje opravljali svoje delo, iščete nova znanja in veščine, načrtujete spremembo kariere ali pa bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje in pridobili certifikat, lahko izkoristite sredstva, ki jih Evropska unija in Republika Slovenija namenjata za svetovanje za znanje. Izkoristite brezplačno svetovanje za znanje zaposlenih!
 
Svetovalke v Svetovalnem središču za izobraževanje odraslih@MOCIS vam lahko pomagamo pri izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja, z ugotavljanjem že pridobljenega znanja, s spremljanjem in podporo med izobraževanjem in ob njegovem zaključku ter z načrtovanjem možnosti za naprej.
 
O tem, kako svetovanje poteka v praksi, kaj lahko pričakujete od svetovalca in kaj morate storiti sami, lahko več izveste v četrtek na #koroškiradio v oddaji Pod drobnogledom.
 
Vabljeni k poslušanju!
 
Vsako življenjsko obdobje je primeren čas za učenje.

“Naj teče učenje skozi življenje.”

Naučimo se sodelovati

Naučimo se sodelovati

V okviru 16. dnevov svetovalnih središč smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih, 24. septembra 2020, izvedli že IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru “Dneva za znanje” poimenovali: “Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”.

Strokovni posvet je potekal v prostorih Mladinskega kulturnega centra (MKC) Slovenj Gradec v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. Govorci na strokovnem posvetu so bili Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja in Bojan Rošer, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec, d. o. o., na strani sindikata ter direktorica kadrovskega sektorja, Adient Slovenj Gradec, d. o. o., Vlasta Čremošnik, na strani delodajalcev. Urška Novak Lešnik in Janja Bartelj sta predstavili ESS projekta Svetovanje in Pridobivanje kompetenc zaposlenih na Koroškem, ki ju izvajamo na MOCIS-u. Dogodka se je udeležila tudi podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec, Martina Šisernik, MOCIS-ovi partnerji in predstavniki različnih koroških delodajalcev.

Na MOCIS-u, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želimo skozi tovrstne strokovne dogodke  razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče.

Ob zaključku posveta smo ugotovili, da je sodelovanje med delodajalci, sindikati in izobraževalci odraslih možno in nujno. V prihodnosti bomo le-to utrjevali in širili primere dobrih praks. Končni cilj naših skupnih prizadevanj so zadovoljni in kompetentni zaposleni pri uspešnih delodajalcih, ki krepijo in razvijajo koroško regijo.