Brezplačni tečaji za zaposlene in brezposelne 45+

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc se s šolskim letom 2021/22 zaključuje, zato novih brezplačnih tečajev za letos ne načrtujemo več. Še vedno pa zbiramo informativne prijave v primeru morebitnega nadaljevanja projekta. 

 Ciljna skupina, ki so ji izobraževanja namenjena, so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Partnerji v projektu so: A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem in Smeri, d. o. o.

V projektu izvajamo izobraževalne programe za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Vsi programi se izvajajo v skupinah do 15 udeležencev v prostorih MOCIS-a oz. konzorcijskih partnerjev ali v prostorih podjetij.

Prednost pri vključitvi v tečaje imajo udeleženci, ki izpolnjujejo vse pogoje (zaposleni oz. brezposelni, starost nad 45 let, zaključena največ srednja šola).

 • Računalniška pismenost za odrasle (40 ur) – osnovni tečaj
 • Napredna znanja digitalnega opismenjevanja (40 ur) – nadaljevalni tečaj
 • Word (40 ur) – začetni in nadaljevalni
 • Excel (40 ur) – začetni in nadaljevalni
 • Digitalna fotografija (40 ur) – začetni in nadaljevalni
 • Kombinirano jezikovno izobraževanje (40 ur) – učenje tujih jezikov s pomočjo sodobnih tehnologij
 • Tečaji tujih jezikov (40 ur) – začetni in nadaljevalni
 • Učinkovita komunikacija (40 ur)
 • Zdrav življenjski slog na delovnem mestu (40 ur)
 • Priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu (150 ur)

 Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (120 ur)

 • Izzivi podeželja
 • Moj korak

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

 • Beremo in pišemo skupaj
 • Most do izobrazbe
 • Moj korak
 • Izzivi podeželja
 • Moje delovno mesto
 • Razgibajmo življenje z učenjem
 • Knjige so zame

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Začetna integracija priseljencev

Filmska šola za vsakogar

Medgeneracijsko sodelovanje in ohranjanje zdravja

Higiena živil in HACCP sistem 

Priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika in tujih jezikov, iz znanja računalništva ECDL in priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.

Irena Šmid Jeram

070 500 608

irena.smidjeram@mocis.si

Urška Novak Lešnik

040 164 612

urska.novak@mocis.si

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 712.692,12 €

Programi so za odrasle brezplačni, saj jih sofinancirata Evropski socialni sklad in MIZŠ.

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

Povezave:

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si