NAPREDNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA

NAPREDNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA

Bi želeli nadgraditi osnovno znanje računalništva?

Vabljeni k vpisu v 40-urni nadaljevalni tečaj.

VSEBINE PROGRAMA:

 • napredna uporaba e-pošte (priloge, filtri, oznake, stiki),
 • povezovanje računalnika z drugimi napravami ( pametni telefon, fotoaparat),
 • prenos, organizacija in urejanje slik ter izdelava fotoknjige,
 • snemanje in urejanje videoposnetka,
 • uporaba dokumentov v oblaku (Google drive),
 • organizacija dela s pomočjo Google koledarja (opomniki),
 • iskanje in urejanje glasbenih datotek na napravah,
 • uporaba socialnih omrežij in spoznavanje drugih komunikacijskih aplikacij,
 • uporaba spletnega bančništva,
 • nakupovanje preko spleta,
 • uporaba pametnega telefona.

Prednost pri vpisu v BREZPLAČNI program imajo starejši od 45 let,

z največ dokončano V. stopnja izobrazbevključijo se lahko zaposleni in brezposelni.

INFO: 070 500 608, irena.smidjeram@mocis.si                040 164 612, urska.novak@mocis.si

Kombinirani jezikovni tečaji

Kombinirani jezikovni tečaji

Kombinirani jezikovni tečaji („blended learning“, stopnja B1)

VSEBINE PROGRAMA:

 • napredna uporaba e-pošte (priloge, filtri, oznake, stiki),
 • povezovanje računalnika z drugimi napravami ( pametni telefon, fotoaparat),
 • prenos, organizacija in urejanje slik ter izdelava fotoknjige,
 • snemanje in urejanje videoposnetka,
 • uporaba dokumentov v oblaku (Google drive),
 • organizacija dela s pomočjo Google koledarja (opomniki),
 • iskanje in urejanje glasbenih datotek na napravah,
 • uporaba socialnih omrežij in spoznavanje drugih komunikacijskih aplikacij,
 • uporaba spletnega bančništva,
 • nakupovanje preko spleta,
 • uporaba pametnega telefona.

Prednost pri vpisu v BREZPLAČNI program imajo starejši od 45 let,

z največ dokončano V. stopnja izobrazbevključijo se lahko zaposleni in brezposelni.

INFO: 070 500 608, irena.smidjeram@mocis.si                040 164 612, urska.novak@mocis.si

VABLJENI: Tečaj angleščine A1

VABLJENI: Tečaj angleščine A1

Vam manjka znanja angleščine?

Vabljeni k vpisu v BREZPLAČNI ZAČETNI TEČAJ na nivoju A1 .

Prednost pri vpisu imajo zaposleni in brezposelni, ki so starejši od 45 let in imajo največ V. stopnjo izobrazbe.

Tečaj bo potekal v ponedeljek in sredo od 17.30 do 19.00.

070 500 608, irena.smidjeram@mocis.si 040 164 612, urska.novak@mocis.si

VGC zabeležil eno leto

VGC zabeležil eno leto

Ob tej priložnosti odprli novo kuhinjo, previjalnico in dojilnico

Mineva leto dni odkar je v prostorih Andeškega hrama zaživel Večgeneracijski center Andeški hram, prostor, namenjen druženju vseh generacij. Pobudnika za njegovo odprtje sta bila javni zavod Mocis in zdravstveni dom (ZD), v dogajanje pa se vključuje še Podjetniški center Slovenj Gradec z Rokodelskim centrom Koroške. Vsi omenjeni so tudi zadolženi za program oziroma dogajanje v centru, ki je bilo zelo pestro. Njegovo delovanje finančno podpira tudi slovenjgraška mestna občina, ki je omogočila sredstva za nakup nove opreme.

V prvem letu delovanja so pripravili kar 621 delavnic in dogodkov ter gostili 2894 obiskovalcev. “V začetku je bilo obiskovalcev manj, zdaj pa ugotavljamo, da se je dobro prijel. Ljudje radi sodelujejo na raznih dogodkih, mnogo jih prihaja tudi na čaj, hkrati prebirajo še dnevno časopisje in se družijo,”pove Sabina Zorjan iz Mocisa.

Za prvi rojstni dan je Večegeneracijski center dobil novo kuhinjo, previjalnico in dojilnico oziroma sobo za sproščanje. Njihova želja je, da bi v vanj privabili še mamice z otroki.

Tudi za prihajajoče leto obljubljajo pester program aktivnosti iz različnih področij, od medgeneracijskega sodelovanja, učenja tujih jezikov, razgibavanja, predavanj…. “Nadaljevali bomo najbolj zanimive stvari, od učenja tujih jezikov, petja, dobro obiskana so bila potopisna predavanja, kreativne delavnice in nordijska hoja,” pove Zorjanova, ki k sodelovanju pri oblikovanju programa vabi še druge javne zavode, društva, posameznike….

III. strokovni posvet za delodajalce

III. strokovni posvet za delodajalce

III. strokovni posvet za delodajalce z naslovom „Vseživljenjsko učenje zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij“

V okviru 15. dnevov Svetovalnih središč Slovenije smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih ob podpori GZS Koroške gospodarske zbornice in Podjetniškega centra Slovenj Gradec, d. o. o., v četrtek, 24. oktobra 2019, organizirali že III. strokovni posvet za delodajalce z naslovom „Vseživljenjsko učenje zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij“. Posvet je potekal v idiličnem okolju Dvorca Bukovje v Dravogradu, udeležilo se ga je 40 predstavnikov različnih delodajalcev, združenj in drugih organizacij na trgu dela.

MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi s tovrstnimi dogodki – v okviru partnerstva za razvoj človeških virov – skupaj z GZS Koroško gospodarsko zbornico  vzpostaviti, poglobiti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki v koroški regiji. Vsako leto se pridružuje  tudi Podjetniški center Slovenj Gradec, d. o. o., kot lokalni pospeševalnik podjetništva v Mislinjski dolini in konzorcijski partner v projektu poslovne točke SPOT svetovanje Koroška. Cilj sodelovanja je povečati informiranost, dostop in še večje sodelovanje podjetij pri vključevanju njihovih zaposlenih v vseživljenjsko učenje.

Letošnji osredni gostje in govorci so bili Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor BSH hišni aparati d. o. o., Sara Lampret, vodja marketinga v podjetja TROIA d. o. o. in dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica SOFOS-a, Inštituta za  upravljanje znanja in razvoj talentov.

 »Na poti do visokih razvojnih ciljev, ki smo si jih dodali, 60.000 € dodane vrednosti, rast izvoza in kvalitetnih delovnih mest, socialne vzdržnosti in zdravega okolja nas vse skupaj čakajo številni izzivi tudi na področju razvoja kompetenc. Hiter razvoj  tehnologije, digitalizacija in nenehno inoviranje postavlja pred slehernega med nami nenehne  zahteve po novih strokovnih znanjih, novih podjetniških in digitalnih znanjih, sodelovanju in spremenjenem komuniciranju. Vseživljenjsko učenje je postalo imperativ profesionalnega razvoja vseh zaposlenih«, je poudaril Boštjan Gorjup.

Letošnji dobitniki prestižne ameriške nagrade Maximo World Award, podjetje TROIA d. o. o. so predstavil primer dobre prakse svojega podjetja, vzroke in načine izobraževanja, kadrovske potrebe in rešitve pri pridobivanju novih sodelavcev ter vlogo in pomen nenehnega izobraževanja vseh zaposlenih.

Dr. Danijela Brečko je v svojem prispevku predstavila pomen akumulacije znanja za organizacije kot tudi vire motivacije za zaposlene za vključevanje v vseživljenjsko obnavljanje kompetenc: »Pridobivanje in obnavljanje znanja je neogibno povezano s posameznikovo motivacijo. Same sposobnosti niso več dovolj, da bi se posameznik izobraževal, pri nizki motivaciji namreč še tako dobro razvite sposobnosti ne pridejo do izraza.«