02 88 46 400 info@mocis.si

Direktorica:

Sonja Lakovšek

Svet zavoda sestavljajo:


predstavnici ustanoviteljice
:
Martina Kotnik in Marjeta Vaupot

predstavnici zaposlenih:
Alenka Berložnik in Urška Novak

Strokovni organi sestavljajo:

– andragoški zbor

– strokovni aktivi

– programski učiteljski zbor