Podrobnosti dogodka


Konstitutivna seja strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v koroški regiji s strokovnim prispevkom.

Izvajalci svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (MOCIS in Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA), se povezujejo z organizacijami, ki v lokalnem oziroma regionalnem okolju izvajajo različne svetovalne in izobraževalne dejavnosti za odrasle, odločajo o strategijah razvoja človeških virov, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju regionalne razvojne politike ter z drugimi partnerji.