V. strokovni posvet za delodajalce

V. strokovni posvet za delodajalce

V četrtek, 23. septembra 2021, se je v slovenjgraškem Kulturnem domu dogajal V. strokovni posvet za delodajalce:

»ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje smo organizirali na MOCIS-u, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu so aktivno sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur, Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Rdečo nit je predstavljalo zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili smo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi. Strokovne prispevke so pripravili: Mag. Andreja Dobrovoljc z Andragoškega centra Republike Slovenije, Janja Bartelj in Irena Šmid Jeram z MOCIS-a, Moira Kobše iz Ozare d. o. o., mag. Mateja Tajnšek iz Mestne občine Slovenj Gradec, Andreja Pezdirc Vehovar z Zavoda RS za zaposlovanje, dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka. Posveta sta se udeležila tako župan Slovenj Gradca, Tilen Klugler, kakor podžupanja Martina Šisernik, dve strokovni sodelavki iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, svoj nagovor pa je preko video povezave poslal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve, Janez Cigler Kralj.

V treh delovnih skupinah smo se dotaknili prepletajočih področij. Prva delovna skupina je obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Udeleženci so raziskali obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali kar nekaj konkretnih ter kratkoročno izvedljivih predlogov za izboljšave. Druga skupina je obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja. Člani skupine so razpravljali o različnih vzpodbudah za delodajalce ter podpornem okolju za invalide – npr. osebna asistenca. Tretja delovna skupina je skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala je vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti.

Ob zaključku pa smo predstavili navdihujočo uspešno poslovno pot mladega podjetnika, direktorja Zavoda Nova moč, Jureta Srebrovića, ki je slep od rojstva.

Prispevek RTVSLO: Kako preseči težave pri zaposlovanju invalidov?

Prispevek KOR TV V strokovni posvet za delodajalce, MOCIS

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si

VGC: 27. 9. – 1. 10.

VGC: 20. 9. – 24. 9.

Vabljeni, da skupaj z nami vstopite v jesenski letni čas s pestrimi delavnicami, ki se bodo naslednji teden odvijale v VGC Andeški hram. S ponedeljkom pa se prav tako prične tudi teden izobraževanja za trajnostni razvoj v okviru katerega bosta v VGC Andeški hram potekali 2 luštni delavnici. V četrtek, 23. 9. bomo ustvarjali svečke iz starih, nepogorelih sveč katerim bomo dodali kapljice eteričnega olja  – in tako ustvarili dišeče darilo. V petek, 24.9. pa se bosta v kuharski delavnici pomerili potratna potica in baklava. Katera bo zmagala? Pridite na medkulturno kuharsko delavnico in oddajte svoj glas.

Poleg programa sproti pripravljamo še druge delavnice, videoposnetke, kvize ipd., kar objavljamo na naši Facebook strani in na YouTube kanalu.
V. strokovni posvet za delodajalce

DNEVI SVETOVANJA ZA ZNANJE

22. 9. 2021

9.00–11.00, pred stavbo Upravne enote
Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380
Slovenj Gradec
»Stojnica @znanja« Svetovalnega središča za
izobraževanje odraslih @MOCIS

23. 9. 2021

9.00-14.00, Kulturni dom Slovenj Gradec,
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
Dan za znanje in V. strokovni posvet za
delodajalce: »ZAPOSLOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI
CIVILIZACIJSKA NORMA?«

24. 9. 2021

10.00-12.00, MOCIS, Meškova ulica 21, 2380
Slovenj Gradec

Dan svetovalnih pripomočkov – dan za SVOS
Predstavitev SVOS na PUM-o Slovenj Gradec
in promocija svetovalnih pripomočkov v javnih
zavodih MO Slovenj Gradec.

Več informacij: