Naučimo se sodelovati

Naučimo se sodelovati

V okviru 16. dnevov svetovalnih središč smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih, 24. septembra 2020, izvedli že IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru “Dneva za znanje” poimenovali: “Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”.

Strokovni posvet je potekal v prostorih Mladinskega kulturnega centra (MKC) Slovenj Gradec v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. Govorci na strokovnem posvetu so bili Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja in Bojan Rošer, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec, d. o. o., na strani sindikata ter direktorica kadrovskega sektorja, Adient Slovenj Gradec, d. o. o., Vlasta Čremošnik, na strani delodajalcev. Urška Novak Lešnik in Janja Bartelj sta predstavili ESS projekta Svetovanje in Pridobivanje kompetenc zaposlenih na Koroškem, ki ju izvajamo na MOCIS-u. Dogodka se je udeležila tudi podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec, Martina Šisernik, MOCIS-ovi partnerji in predstavniki različnih koroških delodajalcev.

Na MOCIS-u, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želimo skozi tovrstne strokovne dogodke  razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče.

Ob zaključku posveta smo ugotovili, da je sodelovanje med delodajalci, sindikati in izobraževalci odraslih možno in nujno. V prihodnosti bomo le-to utrjevali in širili primere dobrih praks. Končni cilj naših skupnih prizadevanj so zadovoljni in kompetentni zaposleni pri uspešnih delodajalcih, ki krepijo in razvijajo koroško regijo. 

Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih vam sporoča, da v teh nepredvidljivih časih niste sami.

Zaposleni – ponujamo vam svetovanje za izobraževanje in vrednotenje vaših že pridobljenih znanj, skupaj s kariernim svetovanjem.

Delodajalci – vam pa ponujamo sodelovanje in podporo pri upravljanju s človeškimi viri na področju pridobivanja njihovih strokovnih znanj in spretnosti.

Več informacij na www.mocis.si in telefonski številki 070 601 765.

MOCIS že 20 let z vami in za vas.

Projekt Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih na Koroškem delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključek sofinanciranja šolnin

Zaključek sofinanciranja šolnin

Obveščamo vas da,

na podlagi 13. točke Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis), objavljenega v Uradnem listu RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017 in vsemi nadaljnjimi spremembami, strokovna komisija za Javni razpis DIR obvešča, da je javni razpis zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev. Sredstva so bila porabljena že tekom 36. odpiranja vlog, ki se je zaključilo 12. 10. 2020. Vloge, ki so bile oz. bodo oddane priporočeno na pošto oz. na sklad vložene od vključno dne 8. 9. 2020 dalje, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Kolektiv MOCIS