02 88 46 400 info@mocis.si

Spoštovani partnerji Tedna vseživljenjskega učenja 2019!

Veseli nas, da ste se odločili sodelovati v Tednu vseživljenjskega učenja. V mrežo TVU MOCIS-a se vas je letos predhodno vključilo 52 podizvajalcev. Dodatno vabimo društva, NVO, javne zavode in podjetja ter ostale organizacije, ki bi se še želeli priključiti letošnji izvedbi TVU in Parade učenja 2019! Vsi ste dobrodošli.

Z namenom tesnejšega povezovanja in učinkovite koordinacije vas vabimo na

PRIPRAVLJALNI SESTANEK MREŽE PARTNERJEV TVU MOCIS-a,

ki bo potekal v sredo, 3. aprila 2019, ob 11. uri,

v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – Slovenj Gradec (Ozare 19),

konferenčna dvorana (1. nadstropje).

Na sestanku vam bomo podali nekaj osnovnih informacij o naši mreži in sami izvedbi prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019. Okvirne teme pripravljalnega sestanka bodo sledeče:

  • predstavitev vloge MOCIS-a kot območnega koordinatorja,
  • predstavitev letošnje vsebinske osrednje teme in usmeritve – »Mar mi je.«
  • terminsko usklajevanje prireditev TVU (uradni termin in razširjeni termin),
  • predaja navodil in usmeritev glede vsebin prireditev v okviru TVU in PU (s poudarkom na temah z izobraževalnim nabojem in omogočanjem pridobivanja novega znanja),
  • navodila za vnos prireditev/dogodkov v skupni koledar TVU 2019,
  • dokončni dogovori glede kreiranja skupnega programa prireditev TVU in Parade učenja,
  • predstavitev enotne grafične podobe TVU 2018,
  • napoved zaključnih aktivnosti po izvedbi (evalvacija podizvajalcev in zaključno srečanje),
  • predstavitev promocijskega materiala za partnerje in dogovori glede prevzetja.

Zaradi lažje organizacije sestanka vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite do ponedeljka, 1. 4. 2019, na tel. št. 070 601 765 (Janja Bartelj) ali 070 165 190 (Kristina Navotnik) oz. na elektronski naslov janja.bartelj@mocis.si ali kristina.navotnik@mocis.si V primeru, da vam čas ne bo dopuščal osebne udeležbe sestanka, vas prosimo, da pooblastite svojega sodelavca(ko), ki bo zastopal(a) vašo organizacijo.

Za dodatne informacije in morebitna vprašanja smo vam na voljo.

Pošiljamo vam sončen pozdrav in se veselimo srečanja z vami!

P.S.: Vljudno vas prosimo, da tisti, ki že veste katere prireditve in dogodke boste uvrstili v okvir letošnjega TVU, že prijavite svoje dejavnosti/prireditve v okviru TVU 2019 v skupni spletni koledar (http://tvu.acs.si/prijava/), kjer najdete tudi vsa navodila za vnos. Prosimo, da svoje prireditve vnesete čim prej oz. najkasneje do 12. 4. 2019. Kratka navodila so tudi v prilogi tega dopisa.

 

*Za vse tiste, ki z vnosom prireditev v skupni koledar TVU še nimate izkušenj, bomo podrobna navodila podali na pripravljalnem sestanku mreže.