02 88 46 400 info@mocis.si

»Osmišljam svoje življenje in osebnostno zorim«

Značilnosti študijskih krožkov

Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

 Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke – izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.

Načela, cilji in namen

Temeljna načela študijskih krožkov se večinoma nanašajo na način njihovega delovanja:

  • enakost in demokracija (načelo se nanaša na odnose v skupini)
  • izkušnje in sodelovanje (načelo se nanaša na odgovornost posameznika)
  • svoboda oblikovanja ciljev, izbire kraja, časa, zahtevnosti in intenzitete,
  • kontinuiranost, načrtovanje in aktivno sodelovanje,
  • učno gradivo (načelo se nanaša na materialne pogoje),
  • prepletanje prostovoljstva in državnega financiranja (za učna gradiva,vabljene iitd.);
  • sprememba na osebni in skupnostni ravni ter
  • akcija.

 

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

Študijski krožki so torej oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.

Ciljna skupina študijskega krožka »Osmišljam svoje življenje in osebnostno zorim« so ranljive družbene skupine (invalidi, kmečke gospodinje, invalidski upokojenci, dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni mladi, starši velikih družin (več kot 5 otrok), odrasli s posebnimi potrebami, starejši od 80 let idr.).

 

Program in terminski načrt srečanj

 Termin

Ura Lokacija Naslov teme Vsebina
5. 7. 2018 10.00-12.15

MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana

 

»Osmišljam svoje življenje in osebnostno zorim«

 

Uvodno srečanje – spoznavanje udeležencev, vzpostavitev varnega okolja, dogovori.
19. 7. 2018 10.00-12.15 MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana »Verjamem, da zmorem!« Samopodoba, samozavest.
2. 8. 2018 10.00-12.15 MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana »Naučim se reči ne!« Tehnike postavljanje meja – v službi, doma, v partnerstvu, med prijatelji.
16. 8. 2018 10.00-12.15 MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana »Kako bolje razumeti sogovornika in učinkovito komunicirati?« Vrste in oblike komunikacije, komunikacijski model, motnje v komunikaciji, kritika in pohvala.
30. 8. 2018 10.00-12.15 MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana »Kako obvladovati stres?« Stresorji, delovanje in vplivi stresa, posledice kroničnega stresa, tehnike sprostitve.
6. 9. 2018 10.00-12.15 MPIK Slovenj Gradec (Ozare 19), 1. nadstropje, konferenčna dvorana »Kako se soočimo z izgubo?« Doživljanje različnih izgub, tehnike in pristopi za lažje prebolevanje.

 

Več informacij na:

Janja Bartelj, 070 601 765, janja.bartelj@mocis.si

Sonja Lakovšek, 040 342 130, sonja.lakovsek@mocis.si