02 88 46 400 info@mocis.si

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2017 in v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije je MOCIS organizirali strokovni dogodek EPUO z naslovom: »Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo«, ki je potekal v četrtek, 29. 6. 2017, v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih umetnosti na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu.

Namen srečanja je bil na lokalni in nacionalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc starejših odraslih, opozoriti na aktualnost problematike, predstaviti dosežke, opredeliti priložnosti in izzive ter pridobiti mnenja deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče primere dobrih praks še naprej razvijati in implementirati. Izpostavljeno temo smo predstavili multidisciplinarno ter jo osvetlili iz različnih zornih kotov. Na dogodku so svoja strokovna področja predstavili mag. Peter Beltram iz Andragoškega centra Slovenije, doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. psih. znanosti in Tanja Rečnik iz Urada za delo Radlje, primere dobrih praks dela z starejšimi odraslimi pa sta predstavili Edita Tamše iz Ljudske univerze Velenje in Simona Pavlin iz Razvojno izobraževalnega centra Novo Mesto. Hkrati je potekala tudi interaktivna delavnica treninga spomina, pozornosti, koncentracije in sproščanja, ki jo je vodila Jasmina Lambergar, univ.dipl.teol., mednarodna certificirana trenerka spomina.

V strokovnem delu smo predstavili rezultate različnih raziskav vključenosti starejših odraslih v vseživljenjsko učenje in delo, pregledali psihološke značilnosti starejših odraslih in spoznavali moč pozitivne psihologije v povezavi z načini motiviranja starejših odraslih v učenje, delo in večjo družbeno aktivnost,  prepoznavali starostno diskriminacijo na trgu dela, načine dela s starejšimi iskalci zaposlitve in nujnost ukrepov za spodbuditev spremembe  miselnosti delodajalcev, predstavili dva primera dobre prakse: Planet generacij – LU Velenje in Univerza za starejše – RIC Novo mesto.

V praktičnem delu smo izvedli delavnico „Možganski fitnes“, kjer so se izvajale interaktivne vaje za krepitev spomina, pozornosti in sproščanje. Vaje so namenjene preventivnim ukrepom proti izgubi spomina za vse generacije.

Kaj smo spoznali in kaj priporočamo?

  • Preseneča podatek, da se več kot 70% starejših odraslih izobraževanj ne udeležuje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti in veščin, ne potrebujejo. Potrebno se je posvečati dodatnim načinom motivacije, opolnomočenju starejših odraslih, individualnemu osebnemu pristopu ter krepitvi njihove samopodobe in učenju pozitivnega razmišljanja.
  • V Sloveniji, kjer je stopnja zaposlenosti v starostni skupini od 55 do 64 let med najnižjimi v EU, ostajajo starejši spregledana poslovna priložnost. Izguba teh ljudi pomeni izgubo neprecenljivega vira znanj, izkušenj in veščin, zato bodimo naklonjeni generacijsko raznolikemu zaposlovanju. Znebimo se neutemeljenih predsodkov o starejših zaposlenih in se naučimo upravljati prednosti, ki jih starejši lahko ponudijo v delovnem okolju.
  • Delujmo vključevalno in preprečujmo diskriminacijo starejših.
  • Učenje starejših odraslih ter medgeneracijsko povezovanje omogoča izgradnjo, širitev in utrjevanje socialnih mrež. Spodbujajmo socialno vključenost starejših.
  • Pomembnost trajnosti programov namenjenih starejšim odraslim.