02 88 46 400 info@mocis.si

Priprave na NPK Turistični informator

Vpisni pogoji

  • znanja srednje splošne ali strokovne šole
  • znanje 1 tujega jezika na višji ravni
  • znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni

Trajanje

  • 50 ur

Vsebina

  1. Oskrbovanje strank in druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom.
  2. Svetovanje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe.
  3. Opravljanje statistično-analitičnih del.
  4. Predstavljanje lokalne skupnosti, regije oziroma države na promocijskih dejavnostih.

Cena: 360 evrov na osebo