02 88 46 400 info@mocis.si

Priprave na NPK Knjigovodja

Vpisni pogoji:

  • Srednja poklicna izobrazba

Trajanje usposabljanja:

  • 80 ur

Vsebina usposabljanja:

  1. Vodenje poslovnih knjig
  2. Zbiranje, urejanje in prikazovanje knjigovodskih podatkov
  3. Knjiženje poslovnih dogodkov
  4. Izdelava knjigovodskih obračunov
  5. Arhiviranje knjigovodskih listin in poslovnih knjig

Vsebine so usklajene s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Cena priprav: 640 evrov na osebo (možnost plačila na obroke)