02 88 46 400 info@mocis.si

Priprave na NPK Hišnik

Trajanje

  • 50 ur

Vsebina

  1. Spremljanje stanja nepremičnin in sodelovanje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti.
  2. Izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del in drugih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin.
  3. Organiziranje vzdrževalnih del, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.

Cena: 312 evrov na osebo